Prezydent Kotala zarabia prawie dwa razy więcej niż dotychczas! Radni też dostali podwyżki!

Duże podwyżki w samorządzie Chorzowa! Miejscy radni przyjęli uchwały dotyczące podniesienia wynagrodzenia prezydenta miasta oraz diet radnych. Ile teraz zarabiają?

fot. FB/Prezydent Andrzej Kotala, własne
Andrzej Kotala podwyżka

Na podwyżki w samorządach pozwalają zmiany w ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy weszły w życie 1 listopada 2021 r. i wprowadzają m.in. zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia pracowników samorządowych z wyboru oraz diet radnych. Zgodnie z tą ustawą radni mieli obowiązek uchwalenia podwyżki dla prezydenta - minimalna musiała wynosić 80%, maksymalna – 100%. Podwyżki mają zastosowanie do wynagrodzeń i diet od 1 sierpnia 2021 r.

Prezydent Kotala zarabia teraz ponad 20 tys. złotych

W czwartek, 25 listopada 2021 r., chorzowscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę „w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Chorzów”. Zgodnie z tą uchwałą miesięczne wynagrodzenie prezydenta Andrzej Kotali ma wysokość:

  • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.770,00 zł
  • dodatek funkcyjny w kwocie 3.450,00 zł
  • dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

W sumie to 20 640 zł brutto, czyli prawie dwa razy więcej niż do tej pory! Zgodnie z uchwałą z listopada 2018 r. prezydent Chorzowa zarabiał w sumie 10 940 zł.

Czytaj także:

Andrzej Kotala wśród najlepiej zarabiających prezydentów… poza urzędem!

Chorzowscy radni będą bardziej zmotywowani do pracy?

Radni Chorzowa nie tylko podnieśli wynagrodzenie prezydenta miasta, ale także… swoje diety. Ustalono, że wysokość diet przysługujących radnym stanowi teraz 2,4-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej – maksymalna dieta w Chorzowie wynosi więc teraz 4294,60 zł brutto miesięcznie Do tej pory była to 1,5-krotność kwoty bazowej, czyli 2684,13 zł.

Wysokość diety różni się jednak w zależności od pełnionej funkcji:

  1. Przewodniczący Rady Miasta - 100% maksymalnej wysokości diety;
  2. Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Członek Zarządu Związku Komunalnego - 90% maksymalnej wysokości diety;
  3. Przewodniczący stałej Komisji Rady Miasta, Członek Zgromadzenia Związku Komunalnego - 85% maksymalnej wysokości diety;
  4. Radny niepełniący funkcji, o których mowa w ust.1, 2 i 3 - 70% maksymalnej wysokości diety.
  5. Jeżeli w Związku Komunalnym przysługuje radnemu odrębne wynagrodzenie, to nie mają zastosowania zasady określone w ust.2 i 3.

Zmieniona uchwała może chorzowskich radnych zmotywować do pracy. Do tej za każdą nieobecność na sesji Rady Miasta czy komisji, której radny jest członkiem obniżano dietę o 3%. Teraz nieobecność na sesji oznacza obniżenie diety aż o 10%, a za nieobecność na komisji 5%.

Dzięki podniesieniu wysokości diet w Radzie Miasta Chorzów wzrosły także diety przysługujące członkom Rady Osiedla Maciejkowice. Zgodnie z uchwałą z sierpnia 2020 r. to 10% maksymalnej wysokości diety radnych miejskich. W osiedlowej radzie wysokość diety także różni się w zależności od pełnionej funkcji.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon