Powstanie plan zagospodarowania przestrzennego dla części Chorzowa Starego

Dla terenu położonego w rejonie ulic Siemianowickiej, Bożogrobców i Bytkowskiej w Chorzowie Starym zostanie sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Co będzie można tam budować?

Bozogrobcow

Na najbliższą sesja Rady Miasta Chorzów skierowany został projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru naszego miasta położonego w rejonie ul. Siemianowickiej, Bożogrobców i Bytkowskiej.

Co będzie można budować w Chorzowie Starym?

Obecnie, zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego, ten teren przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną. Są tam także obiekty gospodarskie, które nie są już użytkowane, ale na ich miejscu – z uwagi na kształt nieruchomości i ich położenie – nie mogą stanąć budynki wielorodzinne.

- Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie możliwości lokalizacji zabudowy jednorodzinnej w nawiązaniu do już istniejącej tkanki miejskiej, co powinno ułatwić pozyskiwanie mieszkań, a jednocześnie pozwoli zachować charakter drugiej linii zabudowy – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Nad tym projektem radni będą głosować na sesji Rady Miasta Chorzów w najbliższy czwartek, 28 maja.

fot. Google Maps

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon