Potrzebujesz porady? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy realizuje zadanie publiczne, które pozwala na zapewnienie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób uprawnionych, tj. tych, których nie stać na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Prawnik
  • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
  • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • Przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
  • Sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
  • prowadzenie nieodpłatnej mediacji (w zakresie wskazanym w karcie informacyjnej poradnictwa opracowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości),

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Realizowane są także działania zwiększające świadomość prawną poprzez edukację prawną w tym: prowadzenie na wyodrębnionej podstronie www.rkp-rudasl.pl

Porad prawnych udzielają prawnicy, doświadczeni Doradcy Obywatelscy oraz adwokat, Rudzkie Konto Pomocy prowadzi dwa punkty:

  1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dzielnicy Ruda w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Ballestremów 16
  2. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie , ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

W Rudzie Śląskiej działa 6 punktów, w których mieszkańcy i nie tylko mogą otrzymać nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską. Poniżej podaję adresy i godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Planetarium Śląskie nowy projektor

Nowy projektor w Planetarium Śląskim

Chorzów Schronisko dla zwierząt potrzebuje pomocy

Schronisko dla zwierząt w Chorzowie potrzebuje pomocy

Nowy pingwin w śląskim zoo

W chorzowskim zoo wykluł się pierwszy pingwin!

Chorzów zoo wydra

Wydra Peri wróciła na wybieg chorzowskiego zoo

Nowa Fala/wizualizacja

Można budować nową „Falę”!

CIMovie, Chorzów

Kino na leżakach w Chorzowie. To CIMovie

IRRS

Powołano Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia....