Pobyt w chorzowskiej izbie wytrzeźwień będzie droższy. Ile za nocleg w tym „hotelu”?

Pobyt w chorzowskiej izbie wytrzeźwień od przyszłego będzie droższy. W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Chorzów znalazł się projekt uchwały dotyczący podniesienia tej opłaty.

fot. Google Street View
Chorzów izba wytrzeźwień

Obecnie obowiązująca opłata za pobyt w chorzowskiej izbie wytrzeźwień wynosi 250 zł i została ustalona w 2014 roku. Zgodnie z projektem uchwały, który znalazł się w porządku obrad sesji Rady Miasta Chorzów zaplanowanej na najbliższy czwartek, 25 listopada 2021 r., opłata za izbę wytrzeźwień ma zostać podniesiona do 280 zł i będzie obowiązywać do 1 stycznia 2022 r.

W ostatnich czterech latach wydatki na izbę wytrzeźwień w Chorzowie wyniosły ponad 5,2 mln zł

- Konieczność wprowadzenia nowej stawki opłaty za pobyt, wynika z przesłanek ekonomicznych tj. stale zwiększających się kosztów funkcjonowania placówki, a co za tym idzie kosztów pobytu – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Przy określeniu wysokości opłaty uwzględniono przeciętny koszt pobytu osoby korzystającej z izby. Według danych Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w latach 2018-2020 wyniósł on właśnie 280 zł. W ciągu ostatnich czterech lat do chorzowskiej izby wytrzeźwień przyjęto ponad 18,8 tys. pacjentów, a wydatki na funkcjonowanie izby w tym okresie wyniosły ponad 5,2 mln zł.

Kiedy można trafić do izby wytrzeźwień?

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do izby wytrzeźwień mogą zostać doprowadzone osoby w stanie nietrzeźwym, które „swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób”. Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień pozostają tam aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny.

Zgodnie z ustawą obecnie maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień wynosi niecałe 327 zł. Pobyt w takim chorzowskim „hotelu” na Placu Św. już teraz jest o wiele droższy niż w „klasycznych” chorzowskich hotelach. Według serwisu booking.com ceny zaczynają się od 65 zł za noc – tak jest w Zajeździe Batory. W hotelu Bella Note trzeba zapłacić minimum 119 zł, w Hotelu Skaut – 115zł, w Hotelu Focus – 140 zł, w Arsenal Palace – 145 zł, a w Hotelu Gorczowski – 189 zł.

AKTUALIZACJA, 25.11.2021 r.

Radni Chorzowa przyjęli uchwałę w sprawie podniesienia opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon