P.W. „KORD” Sp. z o.o., specjaliści z branży energetycznej - sprawdź profil ich działalności

Firma P.W. „KORD” specjalizuje się w branży energetycznej. Przeprowadza prace remontowo-montażowe, prowadzone przede wszystkim w elektrociepłowniach, cukrowniach, kopalniach węgla kamiennego na terenie całej Polski. Sprawdź, co to za firma i jakim potencjałem dysponuje.

Pracownik produkcji 1536x864

P.W. „KORD”, z siedzibą w Chorzowie, powstała w 1996 r. na bazie pracowników „Energomontażu” S.A. Chorzów. Firmę tworzyli i nadal w niej pracują specjaliści z branży energetycznej, a w szczególności z zakresu obsługi maszyn wirnikowych. Od 2015 r. „KORD” partnersko i technicznie jest związany z firmą ZRE Katowice S.A., co znacząco wzmocniło potencjał techniczno-logistyczny chorzowskiej firmy.

Obszar działalności P.W. „KORD” obejmuje:

 • remonty, modernizacje, przeglądy, montaże, serwis niżej wymienionych maszyn
  i urządzeń:
  • turbiny parowe w zakresie parametrów p<9 MPa, t<535 OC; N do 25 MW
  • wentylatory energetyczne, kotłowe (ciągu, podmuchu);
  • wentylatory głównego przewietrzania
  • ssawy, dmuchawy o napędzie elektrycznym i parowym;
  • sprężarki śrubowe, promieniowe, tłokowe.
  • wyważanie dynamiczne wirników

Zakres prac jest każdorazowo uzgadniany z Użytkownikiem remontowanego obiektu. Usługi chorzowskiej firmy są świadczone kompleksowo, tj., od zdiagnozowania stanu technicznego urządzenia/maszyny po oddanie do eksploatacji i ewentualne naprawy
w ramach udzielonej gwarancji.

Dodatkowo firma świadczy następujące usługi:

 • badania defektoskopowe podstawowych elementów,
 • wyważanie dynamiczne elementów wirujących na wyważarkach SCHENCK typu HM5BU oraz H30-B.
 • regeneracja lub wytworzenie zużytych części,
 • pomiary drgań z diagnostyką przed i po remoncie.

P.W. „KORD” Sp. z o.o. po wykonanych pracach wydaje stosowne świadectwa jakości oraz dokumentację poremontową, stanowiącą podstawę do dalszej eksploatacji obiektu oraz wpisów do książki DTR.

Warsztat mechaniczny firmy jest wyposażony w podstawowe maszyny obróbcze (tokarki, frezarki, wytaczarka), co w pełni zabezpiecza potrzeby obróbki mechanicznej w trakcie realizowanych remontów maszyn.

Pracownicy P.W. „KORD” posiadają uprawnienia energetyczne dozoru i eksploatacji do prowadzenia prac remontowo-montażowych oraz serwisowych w zakresie maszyn
i urządzeń energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn wirnikowych. Na bieżąco firma stara się poszerzać kadrę zarówno o tych doświadczonych jak i o nowych, młodych, ambitnych pracowników, którzy pod okiem doświadczonej kadry nabywają umiejętności i doświadczenie zawodowe, jakże ważne w branży mechanicznej.

Szczegółowe informacje na temat możliwości produkcyjnych P.W. „KORD” Sp. z o.o. są dostępne na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

P.W. „KORD”
ul. Kurta Adlera 38, 41-506 Chorzów
Tel. +48 32 246-59-67
Mail: biuro@pwkord.pl
Strona internetowa

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon