Osiedle przy Parku Śląskim? Decyzja w rękach chorzowskich radnych!

Chorzowscy radni zdecydują o budowie osiedla mieszkaniowego przy Parku Śląskim. Spółka Green Park Silesia ponownie złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji tej inwestycji, a projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.

Osiedle

Przy Parku Śląskim ma powstać osiem bloków mieszkalnych

We wrześniu tego roku spółka Green Park Silesia złożyła do chorzowskiego Urzędu Miasta wniosek o lokalizację inwestycji na terenie byłego Ośrodka Postępu Technicznego. Tuż obok Parku Śląskiego deweloper chce postawić osiem wielorodzinnych budynków mieszkalnych o wysokości ośmiu kondygnacji. Może to być blisko 400 mieszkań. Decyzję w tej sprawie podejmą chorzowscy radni. Projekt uchwały o lokalizacji tej inwestycji znalazł się w porządku obrad na najbliższą sesją Rady Miasta, którą zaplanowano na 26 listopada.

- Ustala się lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i drogową, murami oporowymi, miejscami gromadzenia odpadów stałych, placem zabaw i placem rekreacji oraz elementami małej architektury na terenie działki nr 1205/68 położonej przy ul. Targowej 4 w Chorzowie – czytamy w projekcie uchwały.

Teren jest przewidziany pod usługi, a nie mieszkaniówkę

Choć deweloper planuje na działce po ul. Targowej w Chorzowie budowę osiedla mieszkaniowego, to zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod usługi czy działalność wystawienniczą. Spółka Green Park Silesia powołuje się jednak na tzw. ustawę deweloperską, która weszła w życie w lipcu 2018 r. Nowe przepisy przewidują ułatwienia w realizacji inwestycji mieszkaniowych i na tej podstawie deweloper złożył wniosek o lokalizację takie właśnie inwestycji na terenie graniczącym z Parkiem Śląskim.

Kolejne podejście do budowy osiedla przy Parku Śląskim

Należąca do Skarbu Państwa działka po OPT została sprzedana trzy lata temu. Spółka Green Park Silesia już w 2018 r. chciała tam budować osiedle mieszkaniowe. Wtedy nie wyrazili na to zgody chorzowscy radni. Deweloper zapowiedział więc, że – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – postawi na tym terenie obiekty handlowo-usługowe. To wymagałoby jednak wycięcia ponad 1300 drzew. Inwestor złożył w tej sprawie wniosek, a Urząd Miasta Chorzów wydał zgodę na wycinkę. Ta decyzja wywołała protesty, a urzędnicy tłumaczyli, że zgodnie z prawem nie mogli postąpić inaczej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło jednak decyzję władz Chorzowa, a sprawa inwestycji przy Parku Śląskim ucichła.

Jak się okazało deweloper jednak nie zrezygnował ze swoich pierwotnych planów. Na terenie graniczącym z Parkiem Śląskim znów chce budować osiedle mieszkaniowe. Pytanie jak tym razem zachowają się chorzowscy radni?

fot. Google

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon