Od Stadt Königshütte do Królewskiej Huty – wydano kolejny tom monografii Chorzowa

Wydano trzeci tom monografii Chorzowa. Obejmuje on lata 1868 – 1922 i nosi tytuł "Od Stadt Königshütte do Królewskiej Huty". Książka jest od dziś dostępna w Muzeum w Chorzowie.

Monografia

Autorzy kolejnego tomu monografii Chorzowa omawiają historię Królewskiej Huty w latach 1868 - 1922 oraz miejscowości, które na przestrzeni lat wchodziły w obręb miasta.

- W zamyśle twórców książka jest nie tylko syntezą dotychczasowej wiedzy na temat dziejów dzisiejszego Chorzowa, ale także w wielu miejscach – autorzy i wydawca ufają, że udaną próbą jej poszerzenia – informuje Muzeum w Chorzowie.

Trzeci tom monografii obejmuje jeden z najciekawszych okresów w historii Chorzowa

Trzeci tom monografii obejmuje jeden z najbardziej interesujących okresów w historii Chorzowa. Opisuje m.in. kwestie polityczne, wyznaniowe, narodowościowe i gospodarcze. Nie zapomniano także o sztuce, architekturze czy obyczajowości. Autorzy przypominają także ważne dla historii miasta postacie. Osobno omówiono dzieje Górnych i Dolnych Hajduk (Bismarckhütte), Nowych Hajduk, Klimzowca, Chorzowa (Starego) i Maciejkowic.

- Wszystko układa się w polifoniczną opowieść o mieście, które narodziło się z huty i dzięki hucie, a w omawianym okresie dynamicznie się rozwijało i o jego mieszkańcach, którzy kształtowali wówczas na wielu poziomach swoją tożsamość – zapewnia Muzeum w Chorzowie.

Naukową opiekę nad publikacją objęli prof. dr hab. Marek Masnyk, dr Jacek Kurek i mgr Przemysław Nadolski. Poza wymienionymi opracowanie zawiera teksty dwudziestu autorek i autorów, reprezentujących różne ośrodki naukowe regionu.

Liczący ponad 830 stron tom stanowi kontynuację dwóch poprzednich, a mianowicie opracowanego pod red. dr hab. Adama Hibszera i prof. dr. hab. Jerzego Rungego „Środowiska geograficznego” oraz „Od wioski do założenia miasta” pod red. prof. Jana Drabiny. Wszystkie trzy tomy można nabyć w Muzeum w Chorzowie przy ul. Powstańców 25.

źródło: Muzeum w Chorzowie, fot. UM Chorzów

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon