Od kwietnia wzrosną opłaty za żłobek w Chorzowie. Ile zapłacimy?

Wzrastają opłaty za pobyt dziecka w miejskich żłobkach w Chorzowie. Od kwietnia w naszym mieście zapłacimy o 60 złotych więcej – uchwałę w tej sprawie przyjęła chorzowska Rada Miasta.

Dziecko

Od kwietnia opłata za miejski żłobek w Chorzowie będzie o 60 złotych wyższa

Teraz za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez miasta Chorzów trzeba zapłacić 150 złotych miesięcznie. Już od kwietnia będzie jednak drożej – wzrośnie opłata za pobyt i stawka za wyżywienie. W uchwale przyjętej przez chorzowskich radnych czytamy, że w żłobkach utworzonych przez miasto Chorzów, ustala się:

  1. Opłatę za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 210 zł miesięcznie.
  2. Dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę opieki ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 25 zł.
  3. Maksymalną opłatę za wyżywienie, w formie dziennej stawki żywieniowej, w wysokości 8 zł.

- Ostatni raz opłatę za pobyt dziecka w miejskim żłobku w Chorzowie zmienialiśmy w 2016 roku, a od tego czasu znacznie wzrosły koszty. W ślad za tym także stawki muszą zostać urealnione – tłumaczył na sesji Rady Miasta Krzysztof Karaś, sekretarz miasta.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy także, że analiza opłat za pobyt w żłobkach w 20 miastach województwa śląskiego wykazała, iż średnio taka opłata wynosi 230 złotych.

Część rodziców może liczyć na zwolnienie z opłat za żłobek

Przyjęta uchwała przewiduje także zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych) z opłaty za pobyt dziecka w miejskim żłobku: częściowe (50%) w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza dwoje lub więcej dzieci oraz całkowite za trzecie i każde następne dziecko, w przypadku, gdy dochód na członka w rodzinie nie przekracza kwoty wynagrodzenia minimalnego za pracę.

fot. Pixabay/Carole LR

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon