Nowy punkt przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy. Działa od 17 stycznia 2022 r.

Od początku stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy, który osobom o najniższych dochodach ma zrekompensować wzrost cen energii i gazu. W Chorzowie uruchomiono dodatkowy punkt przyjmowania takich wniosków.

fot. FB/Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie
Chorzów Centrum Inicjatyw Społecznych

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 4 do 31 stycznia 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku ma być zrealizowana w dwóch ratach – do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia nadal będą mogli się ubiegać o to wsparcie. Wniosek będą mogli złożyć do 31 października, ale wówczas całość dodatku ma być wypłacona do 2 grudnia.

Nowy punkt przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy w Centrum Inicjatyw Społecznych

W Chorzowie wnioski o dodatek osłonowy przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Można to zrobić elektronicznie przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego oraz osobiście. Do tej pory wnioski przyjmowane były jedynie w siedzibie OPS, przy ul. Racławickiej 19. Od poniedziałku, 17 stycznia 2022 r., uruchomiono jednak nowy punkt przyjmowanie wniosków. Działa w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3-go Maja 18 (budynek za probostwem Parafii Św. Barbary, wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej). Punkty czynny jest w:

  • poniedziałek, wtorek 8:30 – 14:30
  • środa 10:30 – 16:30
  • czwartek 11:00 – 17:00
  • piątek 7:30 – 13:30

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Podwyżki cen energii i gazu odczują wszyscy mieszkańcy, ale nie wszystkim przysługuje rządowy dodatek. Mogą go otrzymać tylko te gospodarstwa domowe, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł (gospodarstwo jednoosobowe) lub 1500 zł (gospodarstwo wieloosobowe). Wysokość dopłat będzie wynosić:

  • w jednoosobowym gospodarstwie domowym - 400/500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych
  • w gospodarstwie 2-3 osobowe - 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę
  • w gospodarstwie 4-5 osobowe - 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę
  • w gospodarstwie gdzie jest 6 i więcej osób - 1150 zł/1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródeł ogrzewania. Wyższe świadczenie ma obowiązywać dla gospodarstw, które ogrzewane są m.in. kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą czy piecokuchnią, w których pali się węglem. Jednak pod warunkiem, że to źródło wpisane jest do do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku tego dodatku obowiązywać ma tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że będzie on przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie odpowiednio pomniejszona. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon