Nowe stawki za odbiór odpadów w Chorzowie

Na ostatniej sesji Rady Miasta Chorzów przyjęto uchwałę ustalającą stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ile zapłacimy?

Chorzow smieci

Śmieciowa epopeja w Chorzowie trwa od lutego tego roku, gdy spółka PTS Alba zerwała wieloletnią umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających na terenie naszego miasta. Prezes spółki argumentował, że od podpisania w 2018 r. umowy z miastem zmieniły się okoliczności i odbiór śmieci przestał się po prostu opłacać.

Ile zapłacimy za odbiór odpadów w Chorzowie?

W Chorzowie obowiązywały wtedy jedne z najniższych stawek za gospodarowanie opłatami – 12 zł od osoby przy zbiórce selektywnej i 20 zł jeżeli nie wypełniano tego obowiązku. Po zerwaniu przez umowy przez PTS Alba te opłaty zostały podniesione na 26,90 zł i 53,80 zł.

- Są to stawki na okres przejściowy do czasu rozstrzygnięcia przetargu i mamy nadzieję, że później te stawki będą niższe – mówił na sesji Rady Miasta w lutym prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala.

Jednak ten „okres przejściowy” znacznie się przeciągnął. Na sesji Rady Miasta Chorzów, która odbyła się 26 listopada, przyjęto nową uchwałę „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, w której ustalono takie same stawki. Opłata podstawowa wynosi 26,90 zł miesięcznie za jedną osobę, a stawka podwyższona, w przypadku gdy nie jest wypełniany obowiązek zbiórki selektywnej, 53,80 zł miesięcznie za osobę. Za była zdecydowana większość radnych, także tych z opozycji, choć przy ustalaniu takich samych stawek na „okres przejściowy” byli oni przeciw.

Co z przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Po tym gdy PTS Alba zerwała wieloletnią umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z Chorzowa miasto zawarło ze spółką umowę krótkoterminową. Opiewała ona na ponad 10 mln zł brutto i miała obowiązywać do końca maja. Do tego czasu miał być rozstrzygnięty nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, który został jednak unieważniony. Ze spółką PTS Alba zawarto więc kolejną umowę – tym razem na kwotę ponad 3,7 mln zł brutto. Jakie są dalsze losy przetargu na odbiór śmieci od mieszkańców Chorzowa? Czekamy na odpowiedź z chorzowskiego Urzędu Miasta.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon