Nowa Chorzowska Rada Seniorów. Wybory nie były konieczne

Znany jest już skład Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji. Wybory nie były konieczne, bo zgłosiło się zbyt mało kandydatów. Kto wchodzi w skład rady na lata 2022-2025?

Urząd Miasta Chorzów

Zgłoszenia kandydatów do Chorzowskiej Rady Seniorów przyjmowano od 17 do 31 grudnia 2021 r. Mogli to być przedstawiciele osób starszych (mieszkańcy Chorzowa, posiadający poparcie co najmniej 15 innych mieszkańców w wieku senioralnym, tj. co najmniej 60-letnich) lub przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych. Spośród zgłoszonych osób wybrani mieli być członkowie nowej rady, ale nie było to konieczne.

Rada, zgodnie z jej statutem, liczy 15 osób. Tym razem zgłoszono jednak tylko 11 kandydatur, w tym 10 zweryfikowano jako prawidłowe. Zastosowano więc przepis § 7 ust. 10 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów, który stanowi, że:

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza lub równa 15, wyborów nie przeprowadza się. Za wybranych do Rady uznaje się zgłoszonych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają bez obsadzenia.

Członkami Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji zostali:

  1. Domagała Ewa
  2. Muszyński Andrzej
  3. Nowak Maria
  4. Olejniczak Dariusz
  5. Pąchalska Irena
  6. Sodowski Andrzej
  7. Swoboda Zdzisław
  8. Wasilewska Pelagia
  9. Wysocka- Podorwanow Luiza
  10. Ziaja Rozalia

Chorzowska Rada Seniorów została utworzona w 2015 roku. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z seniorami, a jej celem działania - zgodnie ze statutem - jest m.in. „pobudzenie aktywności seniorów i zbudowanie platformy solidarności i porozumienia międzypokoleniowego”.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon