Narodowy Spis Powszechny 2021. Nabór na rachmistrzów w Chorzowie

W kwietniu rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny 2021, ale już teraz trwa rekrutacja rachmistrzów spisowych. Zainteresowani z Chorzowa powinni się pospieszyć, bo termin składania ofert mija 9 lutego. Jakie są wymagania i zarobki?

NSP2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest co 10 lat. W tym roku rozpocznie się on 1 kwietnia i planowo ma potrwać do 30 czerwca, choć termin może zostać wydłużony ze względu na pandemię.

- Spis powszechny (…) dostarcza administracji publicznej, organom rządowym i samorządowym, instytucjom naukowymi badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym, mediom, a także osobom prywatnym pełnych informacji opisujących stan i strukturę społeczno-demograficzną kraju – czytamy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Tak jak poprzednio spis będzie realizowany za pomocą internetowego formularza na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Osoby, które nie będą w stanie spisać się przez internet, mogą liczyć na pomoc rachmistrzów. Zbiorą oni dane przez wywiad telefoniczny lub bezpośredni.

Kogo obejmuje Narodowy Spis Powszechny 2021?

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy i obejmuje:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami

Gdzie w Chorzowie złożyć ofertę na rachmistrza?

Podstawową formą podczas NSP2021 jest samospis internetowy. Będą też metody uzupełniające, czyli spis telefoniczny lub bezpośredni przy pomocy rachmistrza spisowego. Dlatego we wszystkich gminach, także w Chorzowie, od 1 do 9 lutego trwa rekrutacja kandydatów na rachmistrza.

W Chorzowie zainteresowani pracą rachmistrza spisowego mogą składać dokumenty w urnie stojącej w przedsionku Urzędu Miasta w zamkniętej kopercie oznaczonej „NSP2021”. Zgłoszenie można także wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą.

Powinno ono zawierać: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Konieczne są także oświadczenia zawierające informację o: nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia, znajomości języka polskiego w mowie i piśmie i o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na rachmistrza spisowego?

Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie i oczywiście posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie. Dodatkowo nie może być także skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, w tym skarbowe.

Ile może zarobić rachmistrz?

W przypadku gdy dana osoba nie będzie mogła spisać się samodzielnie przez internet, rachmistrz spisowy przeprowadzi z nią wywiad telefoniczny lub bezpośredni. Obecnie za jeden prawidłowo przeprowadzony wywiad telefoniczny przysługiwać ma stawka 4 zł brutto, natomiast w przypadku wywiadu bezpośredniego - 7 zł brutto. W planach jest jednak nowelizacja ustawy i za każdą poprawnie wypełnioną ankietę, bez względu na jej formę, rachmistrz ma dostać 6 zł brutto.

AKTUALIZACJA:

Nabór na rachmistrzów został przedłużony do 16 lutego.

fot. GUS

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon