Narodowy Spis Powszechny 2021: Masz prawo deklarować narodowość śląską!

Już za miesiąc rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny 2021. Śląskie organizacje przypominają, że podczas spisu można podawać narodowość śląską. W Chorzowie pojawiły się już pierwsze billboardy nawołujące do takich deklaracji.

Marsz autonomii

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w NSP 2021 jest obowiązkowy. Tak jak 10 lat temu będzie przeprowadzany przede wszystkim za pomocą internetowego formularza na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

- Spis powszechny (…) dostarcza administracji publicznej, organom rządowym i samorządowym, instytucjom naukowymi badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym, mediom, a także osobom prywatnym pełnych informacji opisujących stan i strukturę społeczno-demograficzną kraju – czytamy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Śląskie organizacje zawarły Ślōnskŏ sztama

Organizacje regionalne z Górnego Śląska, takie jak Ruch Autonomii Śląska, Ślonzoki Razem czy Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich, zawarły Ślōnskŏ sztama i przypominają, że w w trakcie spisu powszechnego można deklarować przynależność do narodowości śląskiej.

Jak zadeklarować narodowość śląską?

W formularzy na stronie GUS narodowości dotyczyć będzie pytanie nr 37. Pod nim wyświetli się lista narodowości i mniejszości etnicznych, które są ustawo uznawane przez państwo polskie. Ostatnią pozycją jest opcja odpowiedzi: „Inna” – wystarczy ją kliknąć i w polu dodatkowym wpisać „śląska”.

Po zadeklarowaniu narodowości śląskiej pojawi się możliwość wyboru drugiej narodowości lub tożsamości etnicznej, do której „odczuwa się przynależność”. Formularz dopuści możliwość deklarowania np. narodowości śląskiej i narodowości polskiej jednocześnie lub śląskiej i niemieckiej, albo śląskiej i czeskiej.

Ile osób w Chorzowie zadeklarowało narodowość śląską?

Podczas poprzedniego spisu powszechnego w 2011 roku narodowość śląską zadeklarowało blisko 847 tys. osób, w tym jako pierwszą 436 tys. Według tych danych Ślązacy to największa mniejszość narodowa w Polsce. Kolejne wskazania to narodowość kaszubska (ponad 232 tys. osób) i narodowość niemiecka (blisko 148 tys. osób). W Chorzowie 10 lat temu narodowość śląską wskazało ponad 37,7 tys. osób, co stanowiło 33,8% wszystkich deklaracji narodowościowych. Ile takich deklaracji będzie w tym roku?

fot. FB/Ruch Autonomii Śląska

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon