Nagrody prezydenta Chorzowa za osiągnięcia w polityce społecznej

W czwartek, 18 listopada 2021 r., odbyły się uroczyste obchody Dnia Służb Społecznych w Chorzowie. Była to m.in. okazja do wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Chorzowa za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej. Kogo wyróżniono?

Obchody Dnia Służb Społecznych w Chorzowie nawiązują do ogólnopolskiego Dnia Pracownika Socjalnego, którzy przypada 21 listopada. Miejskie uroczystości odbyły się w czwartek, 18 listopada, w Chorzowskim Centrum Kultury. Spotkali się tam przedstawiciele lokalnego samorządu, pracownicy socjalni z miejskich instytucji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W trakcie uroczystości wręczono także Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej miasta, medale za działalność w dziedzinie społecznej oraz w trudnych okolicznościach związanych z pandemią koronawirusa. Przyznano także wyróżnienia całodobowym placówkom prowadzonym przez miasto lub na jego zlecenie za działania działania dotyczące ochrony przed skutkami pandemii.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego osobom, które swoją działalność społeczną i zawodową związali z pomocą i wsparciem dla innych, życzenia złożył prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala.

- Dziękuję za ogromną mobilizację oraz zaangażowanie w zapewnianie w tym trudnym czasie pandemii najwyższej jakości opieki, oraz za podejmowanie wielorakich działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia. Działania, z którymi przyszło się Państwu zmierzyć, często wykraczają poza zakres obowiązków służbowych, wymagają natychmiastowego reagowania na zmieniającą się sytuację pandemiczną, podejmowania trudnych decyzji oraz zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, nierzadko kosztem odseparowania od własnej rodziny – podkreślił prezydent.

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa – 2021 r.

KATEGORIA ZESPOŁOWA:

Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Karola i Urszulę Pieloków – za wieloletnie osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, w szczególności za zaangażowanie w kompleksowe działania mające na celu zapewnienie w warunkach rodzinnej atmosfery, opieki i wszechstronnego wychowania, dzieciom i młodzieży, podopiecznym Rodzinnego Domu Dziecka.

Stowarzyszenie Nowoczesny Chorzów – za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, w szczególności za podejmowanie różnorodnych inicjatyw mających na celu udzielenie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnych, w tym dzieciom, oraz pomoc osobom, które z przyczyn ekonomicznych są zagrożone wykluczeniem społecznym.

LAUREACI MEDALI ZA DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE SPOŁECZNEJ - 2021r.

Piotr Gierek (Kierownik Centrum Pracy Socjalnej, Jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie) - za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za podejmowanie inicjatyw aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym a także za podejmowanie działań mających na celu integrację społeczności lokalnej Chorzowa Starego.

Patrycja Kukla (Inicjatorka wielu działań w Stowarzyszeniu Nowoczesny Chorzów) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w szczególności, za osobiste zaangażowanie w akcje pomocowe wspierające osoby w trudnej sytuacji, w tym osoby chore, niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Anna Tomeczek (Wolontariuszka Placówki Wsparcia Dziennego „Chatka na 3 Maja” prowadzonej przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za zaangażowanie oraz profesjonalizm w podejmowaniu działań na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży oraz poprawy funkcjonowania rodzin z zaburzoną funkcją opiekuńczo - wychowawczą, w szczególności wynikającą z problemów uzależnień od alkoholu.

Beata Zygmuntowicz (Pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej, Działu Świadczeń dla Rodzin) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w szczególności za ponadprzeciętne osobiste zaangażowanie i profesjonalizm podczas wypełniania obowiązków realizowanych w Dziale Świadczeń dla Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Planetarium Śląskie nowy projektor

Nowy projektor w Planetarium Śląskim

Chorzów Schronisko dla zwierząt potrzebuje pomocy

Schronisko dla zwierząt w Chorzowie potrzebuje pomocy

Nowy pingwin w śląskim zoo

W chorzowskim zoo wykluł się pierwszy pingwin!

Nowa Fala/wizualizacja

Można budować nową „Falę”!

CIMovie, Chorzów

Kino na leżakach w Chorzowie. To CIMovie

Mera - otwarcie

Wielkie otwarcie Centrum Architektury Ogrodowej Mera Garden

IRRS

Powołano Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia....