Nagroda ministra zdrowia dla marszałka województwa śląskiego

Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, został nagrodzony przez ministra zdrowia honorową odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Wnioskowała o to Okręgowa Radę Lekarska w Katowicach.

Wreczenie odznaki marszalkowi chelstowskiemu

Jakub Chełstowski nagrodzony honorową odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Honorową odznakę marszałek Jakub Chełstowski odebrał podczas koncertu „Zarażeni dobrem – artyści i lekarze w podziękowaniu pracownikom ochrony zdrowia”, który odbył się w Operze Śląskiej w Bytomiu. W uzasadnieniu do złożonego wniosku dr Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zwraca uwagę na zaangażowanie marszałka, jego aktywną postawę i wartość podejmowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego działań, które wspierały śląskich medyków w trakcie trwania pandemii COVID-19.

- To dzięki działaniom marszałka Jakuba Chełstowskiego szpitale w województwie śląskim zostały doposażone w niezbędny sprzęt do walki z chorobą, a pracownicy placówek medycznych w środki ochrony osobistej – czytamy w uzasadnieniu.

Prezes Urban w swoim uzasadnieniu dodaje, że województwo śląskie błyskawicznie zareagowało na wybuch pandemii, ruszając na pomoc szpitalom i pierwsze środki do placówek służby zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu, trafiły już w marcu.

Zarząd województwa już w kwietniu uchwalił zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym rozpisanym na lata 2014-2020. Po ich akceptacji przez Komisję Europejską do śląskich placówek służby zdrowia skierowano przeszło 330 milionów złotych środków unijnych. Ponadto województwo wygospodarowało z własnego budżetu specjalne środki na wsparcie m.in. szpitali powiatowych, czy domów pomocy społecznej, które ze względu na wiek swoich podopiecznych stały się szczególnie zagrożone podczas pandemii.

- Dziękuję wszystkim nagrodzonym za postawę i oddanie w tym trudnym czasie. Udało nam się wynegocjować z Komisją Europejską przesunięcie znacznych środków na wsparcie służby zdrowia. Współpracujemy również bardzo dobrze ze stroną rządową, dzięki tym wszystkim działaniom prawie ćwierć miliarda złotych trafiło do śląskich szpitali. Jestem pewien, że kiedy uda się wygrać z pandemią, nasze placówki będą jednymi z najlepiej wyposażonych z tej części Europy - powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Kilkudziesięciu medyków otrzymało odznaczenia

W trakcie koncertu w Operze Śląskiej marszałek i przewodniczący Sejmiku przyznali także Srebrne Odznaki Honorowe "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego". Wręczono je kilkunastu medykom, w tym m.in. Beacie Logiewie-Bazger i Włodzimierzowi Mazurowi, lekarzom ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie oraz Franciszkowi Ohsmannowi, wolontariuszowi z tej samej placówki. Oprócz tego przekazano 50 Odznak Honorowych "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" lekarzom, pielęgniarkom, salowym i ratownikom medycznym z całego regionu, natomiast Śląska Izba Lekarska wyróżniła swoimi medalami Dominikę Kulczyk, prezes Fundacji Kulczyk Foundation, kopalnię Piast-Ziemowit i Jerzego Owsiaka, prezesa Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

fot. Śląskie - Pozytywna Energia

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon