Modernizacja Parku Śląskiego trwa. Wkrótce ruszą kolejne inwestycje

W ramach projektu „Modernizacja Parku Śląskiego” wkrótce zmieni się także otoczenie Planetarium Śląskiego i Świątyni Petrycha. Podpisano już umowy na realizację tej inwestycji.

Park slaski

Projekt „Modernizacji Parku Śląskiego” realizowany jest w ramach w ramach Inicjatywy Jessica Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. W ramach tych działań zmienia się wiele miejsc w chorzowskim parku, a teraz podpisano kolejną ważną umowę na "Kompleksową modernizację otoczenia Planetarium Śląskiego. Etap 2: Remont ciągów komunikacyjnych".

- Jestem przekonany, że wykonywane prace wpiszą się w całość modernizacji Śląskiego Parku Nauki – mówi Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Zmieni się okolica Planetarium Śląskiego i Świątyni Petrycha

Wartość podpisanej 14 maja 2021 r. umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. to 1.828.145,74 zł brutto, a terminem zakończenia prac to 30 kwietnia 2022 r. Głównym założeniem inwestycji jest rewitalizacja terenu wokół modernizowanego budynku Planetarium Śląskiego wraz z otoczeniem w pobliżu Świątyni Petrycha.

– Realizując takie projekty odnosimy się do historycznego układu miejsca. Chcemy żeby wszystko współgrało. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną dla osób odwiedzających Planetarium oraz Świątynie Petrycha – mówi Agnieszka Bożek, Prezes Parku Śląskiego.

Otoczenie Planetarium Śląskiego i Świątyni Petrycha – jak podkreślają w Parku Śląskim – zmieniło się już wcześniej. Został oczyszczony staw w okolicy i rozpoczęto nasadzenia oraz ustawianie elementów małej architektury. Metamorfozę przejdą też stojące tam murki, które zyskają siedziska. Ten teren zostanie również przygotowany pod kolejne działania, m.in. pod ekspozycję zewnętrzną „Eppur si muove”, tj. montaż urządzeń zabawowo – naukowych wzdłuż alejek.

fot. Park Śląski

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon