Legalizacja wodomierzy - poznaj niezbędne informacje

Wodomierze to specjalne liczniki, dzięki którym możliwe jest poznanie dokładnego zużycia wody w danym budynku czy mieszkaniu - pozwala to naliczyć odpowiednie opłaty za jej wykorzystanie. Muszą więc znaleźć się w każdym domu i instytucji, opłacanie rachunków za media jest bowiem naszym obowiązkiem. Warto jednak zauważyć, że sam montaż to nie wszystko - istotna jest również legalizacja wodomierzy, która musi być wykonywana co 5 lat lub częściej. Z naszego artykułu dowiesz się, na czym polega i kto odpowiada za jej wykonanie. Poznaj najważniejsze informacje.

Legalizacja wodomierzy

Czym jest legalizacja wodomierzy?

Legalizacja wodomierzy to po prostu procedura, podczas której specjalista stwierdza, czy urządzenie działa sprawnie, a przedstawiane przez nie zużycie wody jest zgodne ze stanem faktycznym. Każdy sprawny licznik otrzymuje cechę legalizacji, czyli specjalną naklejkę lub oznaczenie na plombie, które stanowią pozwolenie na dalsze użytkowanie go przez kolejnych 5 lat lub do momentu uszkodzenia czy awarii.

Warto pamiętać, że legalizacja wodomierza jest ważna przez 61 miesięcy (ok. 5 lat) od jej wykonania, chyba że wcześniej w działaniu licznika wykryte zostaną nieprawidłowości lub dojdzie do jego zniszczenia. Jako że prawo nakłada na właściciela kilka obowiązków, w tym m.in. użytkowanie licznika wody zgodnie z jego przeznaczeniem, konieczne jest przeprowadzenie przeglądu, wymiana urządzenia lub ponowna jego legalizacja na kolejne lata.

Przeglądy liczników wody wykonują specjaliści w punktach legalizacyjnych wskazanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. W Chorzowie to m.in. firma GPW SA, której siedzibę znajdziesz przy ulicy Parkowej. To zespół z wieloletnim doświadczeniem, który oferuje legalizację wodomierzy różnych średnic i typów, zapewniając swoim klientom bardzo atrakcyjne warunkach finansowe.

Kto ma obowiązek wykonania legalizacji wodomierza?

Prawo obowiązujące w Polsce określa jasno, że legalizacja wodomierzy to obowiązek właściciela danego urządzenia. Warto jednak zauważyć, że nie jest nim osoba, która np. wynajmuje lokal, w którym jest zamontowany - to użytkownik, który jest zobowiązany do terminowego opłacania rachunków za zużycie wody. Licznik należy bowiem do osoby, która go kupiła i to właśnie ona odpowiada za ważność umieszczonych na nim cech legalizacyjnych.

Jeśli chcemy, by legalizacja wodomierzy pozostawała po stronie użytkownika lokalu, musimy sporządzić stosowną umowę, pod którą znajdą się podpisy zarówno właściciela, jak i mieszkańca. To bardzo ważne, by dokładnie określała wszystkie ustalenia w kwestii eksploatacji każdego z elementów lokalu, w tym również liczników wody. W takim dokumencie nie powinno zabraknąć numerów seryjnych wodomierzy. W takim przypadku obowiązek okresowego wykonywania przeglądów liczników spoczywa na najemcy - to szczególnie częste w przypadku lokali spółdzielczych, wynajmowanych czy użyczonych przez gminę.

Terminowa legalizacja wodomierzy

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem legalizacja wodomierzy musi odbywać się co 61 miesięcy lub częściej, jeśli zostanie stwierdzone ich nieprawidłowe działanie i/lub awaria. Przepisy określają również osobę odpowiedzialną za przestrzeganie jej terminowego wykonania.

Warto jednak pamiętać, że w art. 26 ustawy Prawo o Miarach znajdujemy również specjalne zapisy mówiące o krokach prawnych podejmowanych względem właścicieli wodomierzy, którzy nie eksploatują ich w sposób zgodny z literą prawa, a więc nie poddają ich regularnym przeglądom technicznym. Muszą zwrócić na to uwagę zarówno prywatni właściciele domów czy mieszkań (lub ich najemcy, w zależności od zapisów w zawartej umowie), jak i zarządcy budynków o charakterze instytucjonalnym.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon