„Krok ku zmianom – na start” – pilotażowy projekt dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie

Osoby bezrobotne z Chorzowa, które mają mniej niż 30 lat, mogą wziąć udział w pilotażowym projekcie „Krok ku zmianom – na start” – poinformował chorzowski Urząd Miasta. W ramach tego projektu oferowane są m.in. stypendia za podjęcie nauki na kursach zawodowych czy skierowania do pracy z refundacją wynagrodzenia.

fot. pixabay.com
Praca fabryka

Pilotażowy projekt „Krok ku zmianom – na start” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie. Ma doprowadzić do zdobycia kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego przez młode osoby z tzw. grupy NEET (ang. not in employment, education or training, czyli bez pracy, nauki czy szkolenia). Warunki uczestnictwa w projekcie to:

  • wiek do 30 roku życia
  • brak kwalifikacji zawodowych, tzn. wykształcenie gimnazjalne i poniżej lub wykształcenie średnie ogólnokształcące albo doświadczenie zawodowe poniżej 12 miesięcy
  • okres rejestracji w PUP powyżej 6 miesięcy

Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły skorzystać ze:

  • stypendium za podjęcie nauki na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych tzw. KKZ, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, przez maksymalnie 3 semestry oraz premia za zdany egzamin
  • skierowania do pracy z refundacją wynagrodzenia przez PUP oraz wsparcie mentora wprowadzającego nowego pracownika w tajniki zawodu
  • wsparcia doradcy zawodowego w diagnozie potrzeb i określeniu planów zawodowych
  • szkolenia z zakresu budowania motywacji, rozwoju umiejętności interpersonalnych i budowania poczucia własnej wartości

Osoby zainteresowane udziałem w tym pilotażowym projekcie mogą się kontaktować z doradcami klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie – osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Opolskiej 19 lub telefonicznie pod numerem 32 34 97 140.

Stopa bezrobocia w Chorzowie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec listopada 2021 r. w Chorzowie zarejestrowanych było 1,3 tys. osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 3,2%. To mniej niż średnia w województwie śląskim, która wynosiła 4,3%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Katowicach (1,8%), a najwyższe w Bytomiu (8,5%).

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon