Kolejny schron bojowy z Chorzowa uznany za zabytek. Gdzie się znajduje?

Do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego został wpisany kolejny schron bojowy z Chorzowa stanowiący element Obszaru Warownego „Śląsk” – poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach. Znajduje się w pobliżu znanego schronu przy ul. Katowickiej i razem z nim stanowił Punkt Oporu „Łagiewniki”.

Ciężki schron bojowy położony w rejonie ul. Okrężnej 132-136 w Chorzowie, wraz z przekopem (równią ogniową dla ręcznego karabinu maszynowego) wzmocnionym kamiennymi murami oporowymi, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego 20 października 2021 r., pod numerem A/893/2021. To część Punktu Oporu „Łagiewniki” Obszaru Warownego „Śląsk” i usytuowany na skraju wykopu kolejowego, 50 m od kolejnego schronu bojowego.

- Obiekty wchodzące w skład grupy zabezpieczały tereny przygraniczne przed natarciem ze strony Bytomia i atakiem w kierunku Chorzowa, Świętochłowic i Katowic. Przedmiotowy obiekt wspierał działania schronów broni maszynowej leżących blisko granicy. Usytuowana wewnątrz armata umożliwiała ostrzał w kierunku tradytora na przedpolu Maciejkowic i drogi prowadzącej z Bytomia do Czeladzi – czytamy w komunikacie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Jedyny taki schron na terenie Obszaru Warownego „Śląsk”

Schron jest obiektem dwukondygnacyjnym, wybudowany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, zbrojonej prętami stalowymi. Strop oraz partie ścian od strony zachodniej i północnej obsypane są ziemią, a od strony południowej i wschodniej odsłonięte. Jest tam także przekop umożliwiający ostrzał z dolnej kondygnacji – jedyny taki przypadek na terenie Obszaru Warownego „Śląsk” – oraz staliwna kopuła obserwacyjno-bojowa.

Czytaj także:

Schrony bojowe z Chorzowa w końcu uznane za zabytki! Gdzie się znajdują?

To kolejny schron z Chorzowa uznany za zabytek. Jako pierwszy, w 2015 r., został wpisany do rejestru schron dowodzenia, który znajduje się na Górze Wyzwolenia (Redena) przy ul. Parkowej. To jedyny w kraju tego rodzaju obiekt, tak duży i dobrze zachowany. Obiekt przez lata ulegał dewastacji, a w latach 90. ubiegłego wieku wejście do niego zamurowano i zasypano. W 2009 r. władze Chorzowa podjęły decyzję o jego remoncie i w grudniu 2012 r. został udostępniony dla zwiedzających.

W kwietniu 2021 roku do rejestru zabytków województwa śląskiego wpisano ciężki schron bojowy nr 5, znajdujący się przy ul. Katowickiej 168 w Chorzowie. Stanowi on część Punktu Oporu „Łagiewniki” i jest to jeden z najbardziej znanych obiektów Obszaru Warownego „Śląsk”, bo doskonale widoczny jest z trasy łączącej Bytom i Katowice. Kolejny ciężki schron bojowy z Chorzowa uznany w tym roku za zabytek znajduje się w Maciejkowicach przy ul. Głównej i stanowił element Grupy Bojowej „Maciejkowice”.

Śląska Linia Maginota

Wszystkie schrony, o których mowa to część Obszaru Warownego „Śląsk”, zwanego Śląską Linią Maginota. To system fortyfikacji zbudowany w okresie międzywojennym (w latach 1933 – 1939) do obrony granicy polsko-niemieckiej, która przebiegała przez Górny Śląsk. Fortyfikacje rozciągają się na odcinku około 60 km – od Przeczyc na północy, po Wyry na południu.

Na Obszar Warowny „Śląsk” składało się w sumie około 180 obiektów, takich jak: schrony, tradytory artyleryjskie, fortyfikacje polowe, koszary czy magazyny. Ta linia umocnień nie spełniła jednak swojej roli w wojnie obronnej w 1939 r., podobnie jak niecały rok później francuska Linia Maginota. Śląska linia obronna nie została zaatakowana frontalnie, a już 2 września 1939 r., ze względu na położenie taktyczne, jednostki Wojska Polskiego wycofano ze Górnego Śląska.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon