Kolejny etap przebudowy ul. Hajduckiej w Chorzowie

W czwartek, 15 lipca 2021 r., rusza kolejny etap przebudowy ul. Hajduckiej w Chorzowie – informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie. Jaki odcinek obejmie?

Chorzów ul Hajducka

Następny etap prac związanych z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Hajduckiej obejmie skrzyżowanie z ulicami Kordeckiego i Cmentarną.

- Ze względu na zakres prowadzonych prac zachodzi konieczność zamknięcia dla ruchu pojazdów połączenia ulicy Hajduckiej z ulicami Kordeckiego i Cmentarną – podaje MZUiM Chorzów.

W związku z tym etapem prac wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu:

• w ciągu ulicy Cmentarnej - na całym jej przebiegu - wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów. W wybranych miejscach wprowadzone zostanie odcinkowe ograniczenie postoju pojazdów

• dojazd do ulicy Cmentarnej z kierunku skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego z ulicą Częstochowską możliwy będzie wyznaczonym objazdem prowadzącym ulicami Jasną, Dobrodzieńską, Hajducką i Ryszki. Do ulicy Cmentarnej będzie można również dojechać ulicami Dąbrowskiego, Zjednoczenia, Kilińskiego i Urbanowicza

• dojazd do ulicy Cmentarnej z kierunku al. Bojowników o Wolności i Demokrację możliwy będzie wyznaczonym objazdem prowadzącym ulicami Hajducką i Ryszki

• dojazd do ulic Kordeckiego i Hajdy możliwy będzie wyłącznie z kierunku ulicy Częstochowskiej

Zakończenie tego etapu prac oraz przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu planowane jest do września 2021 r.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon