Kolejny etap prac na ul. Powstańców i 3 Maja w Chorzowie

W czwartek, 27 maja 2021 r., rozpoczyna się kolejny etap przebudowy ul. Powstańców w Chorzowie. Dwa dni później, w sobotę 29 maja 2021 r., na ul. 3 Maja.

Chorzow ul powstancow

Prace na ul. Powstańców

Prace na ulicach Powstańców i 3 Maja w Chorzowie związane są z kompleksową przebudową torowiska oraz pozostałych części dróg. Kolejny etap modernizacji ul. Powstańców obejmuje rejon skrzyżowania z ul. Zjednoczenia.

- Ze względu na zakres prowadzonych prac zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie połączenie ulicy Zjednoczenia (odcinek między ulicami Powstańców i Dąbrowskiego) z ulicą Powstańców – informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie.

W związku z tym etapem prac wprowadzono także inne zmiany w organizacji ruchu:

  • w ciągu ulicy Zjednoczenia na odcinku między ulicami Powstańców i Dąbrowskiego wprowadzono dwukierunkowy ruch pojazdów,
  • wjazd i wyjazd z ww. odcinka ul. Zjednoczenia jest możliwy poprzez skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego,
  • zmieniono sposób parkowania pojazdów (ze skośnego na równoległy do osi jezdni),
  • dojazd z kierunku ulicy Dąbrowskiego w kierunku ulicy Powstańców (posesje nr 17-31) i ulicy Zjednoczenia (posesje nr 1-4) poprowadzony został objazdem i jest możliwy z kierunku skrzyżowania ulicy Powstańców z ulicą Chrobrego

Zakończenie tego etapu robót planowane jest w drugiej połowie czerwca.

Prace na ul. 3 Maja

Kolejny etap prac na ul. 3 Maja rozpocznie się w sobotę, 29 maja, około godz. 8.00. Na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Bytomską i Chorzowską (w Świętochłowicach) i nowym obiektem mostowym (w rejonie ChŚPWiK przy ul. Składowej 1) prowadzone będą roboty związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

W związku z tym ten odcinek ul. 3 Maja zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów. Dojazd do sklepu Kaufland oraz obiektów handlowo-usługowych położonych w jego pobliżu możliwy będzie z kierunku ul. Bytomskiej w Świętochłowicach. Zakończenie prac planowane jest w godzinach wieczornych.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon