Kolejny etap prac na ul. 3 Maja w Chorzowie

W środę, 16 czerwca 2021 r., rozpocznie się kolejny etap przebudowy ul. 3 Maja – informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie. Będą zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie.

Remont 3 maja

Na odcinku od skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Katowicką do budynku po nr 16 (Zespół Szkół Specjalnych nr 3) zostanie oddana do użytku cześć ulicy po stronie z parzystymi numerami. W związku z tym będzie się mogła rozpocząć przebudowa drugiej strony ulicy.

Zmiany w organizacji ruch na ul. 3 Maja w Chorzowie

Kolejny etap prac na ul. 3 Maja oznacza zmiany w organizacji ruchu:

• utrzymany zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów w ciągu ulicy 3 Maja na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Katowicką i skrzyżowaniem z ul. Floriańską. Ruch pojazdów odbywać się będzie w kierunku ul. Floriańskiej

• otwarte dla ruchu pojazdów zostanie skrzyżowanie z ul. Stalmacha i ul. 23 Czerwca,

• w ciągu ulicy Stalmacha przywrócony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów (prowadzony z kierunku ul. 3 Maja w kierunku Placu Mickiewicza). Dojazd do ulicy Stalmacha z kierunku ul. 3 Maja (od strony ulic Floriańskiej, Styczyńskiego, Żołnierzy Września) możliwy będzie wyznaczonym objazdem prowadzącym od skrzyżowania ulic 3 Maja i Miarki ulicami Miarki, Pudlerską, Katowicką i 3 Maja

• zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie połączenie ul. 3 Maja z ul. Miechowicką. Dojazd do ul. Miechowickiej możliwy będzie od ulicy Katowickiej (z kierunku Bytomia). Z kierunku ul. Katowickiej (relacja z Katowic) w kierunku ul. Miechowickiej wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami 3 Maja, 23 Czerwca, Plac Mickiewicza, 11 Listopada, Pudlerską i Katowicką

• w ciągu ulicy Miechowickiej wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów

Jak informuje MZUiM Chorzów zakończenie tego etapu prac planowane jest wiosną 2022 roku.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon