Kluczowe inwestycje w Chorzowie. Przyjęto budżet województwa śląskiego na 2021 r.

Ponad 775 mln zł na inwestycje – tak wygląda budżet województwa śląskiego na 2021 r. Wśród kluczowych zadań jest m.in. rozbudowa Planetarium Śląskiego i promowanie Stadionu Śląskiego.

Chorzow planetarium slaskie

Planowane dochody budżetu województwa śląskiego na przyszły rok wynoszą blisko 1,7 mld złotych i są o ponad 14% niższe niż w roku bieżącym. Wydatki zaplanowano na poziomie blisko 2 mld zł, o blisko 8% mniej niż w tym roku. Budżet został zrównoważony przychodami w kwocie ponad 372 mln zł, z czego większość to środki z kredytów.

- Zdecydowanym priorytetem dla Zarządu i Sejmiku jest zrównoważony rozwój województwa śląskiego. Przygotowaliśmy rekordowy budżet, w którym aż 39,5% wydatków to tzw. wydatki majątkowe. Na inwestycje przeznaczamy ponad 775 mln zł. To dalsza modernizacja Parku Śląskiego i Planetarium Śląskiego. Priorytetowe zadania to również inwestycje drogowe, ochrona zdrowia i działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Konsekwentnie zwiększamy wydatki na kulturę. Czekają nas również światowej rangi wydarzenia na Stadionie Śląskim – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Kluczowe inwestycje w budżecie województwa

Wśród kluczowych inwestycji w budżecie województwa śląskiego na przyszły rok znalazła się m.in. rozbudowa i modernizacja Planetarium Śląskiego, które będzie funkcjonowało jako Śląski Park Nauki oraz promowanie Stadionu Śląskiego, który w 2021 r. będzie gospodarzem aż czterech dużych imprez: Mistrzostwa Świata w Sztafetach, Drużynowych Mistrzostwa Europy oraz Memoriałów: im. Janusza Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej. Jednym z priorytetów będzie także realizacja projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - budowa i modernizacja dróg wojewódzkich, modernizacja Opery Śląskiej i projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania" skierowany do przedsiębiorców.

W wydatkach na zadania własne w budżecie województwa śląskie dominuje transport i komunikacja, w tym przede wszystkim wydatki na drogi wojewódzkie. Kolejne miejsce zajmują wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, co ma związek z inwestycją w Planetarium Śląskim. Kolejne są wydatki na administrację publiczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowe oraz na kulturę fizyczną, co związane jest z utrzymaniem Stadionu Śląskiego i organizacją imprez sportowo-kulturalnych.

fot. FB/Planetarium Śląskie

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon