Kamienica przy ul. 3 Maja 15 w Chorzowie zagraża życiu! Czy budynek zostanie zabezpieczony?

Choć część lokali w kamienicy przy ul. 3 Maja 15 w Chorzowie jest zamieszkałych, budynek to ruina, która zagraża zdrowiu i życiu. Po interwencji miejskiego radnego Wojciecha Ahnerta chorzowski PGM ma zabezpieczyć teren nieruchomości.

Kamienica

Kamienica przy ul. 3 Maja 15 życiu i zdrowiu mieszkańców – twierdzi miejski radny Wojciech Ahnert. W imieniu zaniepokojonych mieszkańców zwrócił się z prośbą do prezydenta miasta o pilną interwencję w tej sprawie.

- Mieszkańcy informują o spadających cegłach w miejscu gdzie bawią się dzieci. Samo wejście do ruin kamienicy nie jest w żaden sposób zabezpieczone – czytamy w interpelacji radnego.

W odpowiedzi na interpelację radnego Ahnerta na terenie posesji przy ul. 3 Maja 15 odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów, Zakładu Komunalnego PGM oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przy ul. 3 Maja 15 stanie betonowe ogrodzenie

- Z uwagi na obecność osób bezdomnych, zły stan techniczny budynku a także ujawnione incydenty pożarowe wykazała konieczność ograniczenia dostępu osób postronnych do przedmiotowego budynku – informuje Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.

Zabezpieczeniem tego terenu będzie betonowe ogrodzenie, które ma stanąć pomiędzy posesjami przy ul. 3 Maja 15 i 17. Jak dodaje prezydent Michalik obecnie trwa procedura wyłonienia jego wykonawcy.

W kamienicy wielokrotnie interweniowała policja i straż pożarna

Według informacji przekazanej przez policję właściciel posesji przy ul. 3 Maja 15 nie czuje się zobowiązany do należytego zabezpieczenia swojego mienia, a kierowanie do niego pisma w tej sprawie pozostają bez odpowiedzi. Wielokrotnie wzywana była tam także straż pożarna – w latach 2019/2020 było to łącznie 13 interwencji.

- Powodem były głównie pożary śmieci w nienależycie zabezpieczonym pustostanie – informuje bryg. Paweł Nalepka, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.

Do czasu wykonania betonowego ogrodzenia, teren kamienicy przy ul. 3 Maja 15 ma być objęty doraźnym dozorem policji i straży miejskiej.

fot. Wojciech Ahnert

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon