Jedno zamiast dwóch. W Chorzowie połączą muzea

Jedno muzeum w Chorzowie działa od 85 lat. Drugie, które ma przypominać o hutniczym dziedzictwie miasta, powstaje od kilku lat. Nie będzie jednak dwóch instytucji o podobnym charakterze - muzea zostaną połączone.

Muzeum hutnictwa

Na ostatniej sesji Rady Miasta Chorzów przyjęto uchwałę „w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia” Muzeum w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji). Po połączeniu utworzona zostanie jedna samorządowa instytucja kultury o nazwie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

Połączenie chorzowskich muzeów ma dać oszczędności

- Połączenie przedmiotowych instytucji przyniesie dla miasta korzyści finansowe, ponieważ dwie instytucje prowadzące tożsamą działalność na terenie Miasta Chorzowa będą generować zdecydowanie większe wydatki niż istnienie jednej instytucji kulturalnej prowadzącej działalność muzealną – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Obecny budżet Muzeum w Chorzowie to 1,5 mln rocznie, a szacunkowy koszt utrzymania Muzeum Hutnictwa to 700 tys. zł. W tworzonym muzeum pracują obecnie trzy osoby, a jak podkreślają dyrektorzy obu instytucji wszystkie działania zmierzają do tego był połączyć zatrudnienie.

Chorzowskie muzeum powstało jako... Muzeum Ziemi Bytomskiej

Muzeum w Chorzowie działa od 1935 r i powstało jako… Muzeum Ziemi Bytomskiej. Obecnie placówka ceniona jest za jedną z najcenniejszych w Polsce kolekcji numizmatycznych oraz medalierskich. Posiada również bogate zbiory etnograficzne i historyczne oraz dużą liczbę 20-wiecznych dzieł malarskich związanych z przemysłem i życiem codziennym na Górnym Śląsku.

Koszt budowy Muzeum Hutnictwa w Chorzowie to 32 mln zł

Pomysł utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie pojawił się osiem lat temu. Placówka będzie się mieścić w hali byłej elektrowni Huty Królewskiej. Prace budowlane rozpoczęły się na początku ubiegłego roku, a ich koszt to 32 mln zł, z czego 15 mln zł to dofinansowanie z funduszy unijnych. Wystawa opowiadająca o hutniczym dziedzictwie Chorzowa, czyli dawnej Królewskiej Huty, ma być interaktywna. Nie zabraknie jednak także maszyn używanych przez hutników, takich jak młot mostowy Escheringa, młot parowo-powietrzny Brinkmana czy zabytkowy zespół walcowniczy.

- Połączenie Muzeum w Chorzowie z Muzeum Hutnictwa w wyniku którego powstanie nowa instytucja kultury, pozwoli wykorzystać bogate doświadczenie, tradycje oraz zbiory, które pozwolą na kontynuowanie misji, której celem jest dokumentowanie, przechowywanie i promowanie dziedzictwa społecznego i gospodarczego Chorzowa wraz z Górnym Śląskiem – dodano w uzasadnieniu uchwały.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie to ma być pierwsza instytucja w kraju, która w kompleksowy sposób opowie o historii tej gałęzi przemysłu.

fot. FB/Muzeum Hutnictwa

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon