Jak poszło maturzystom z Chorzowa?

W Chorzowie maturę zdało 78,38% absolwentów szkół średnich. Poszło im lepiej niż maturzystom w skali województwa i kraju.

arc
Matura

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w czerwcu w Chorzowie przystąpiło 916 absolwentów szkół średnich. Świadectwo dojrzałości otrzymało 718 z nich, co daje 78,38%. W liceach ogólnokształcących zdało 84,46% (576 na 682 zdających), a w technikach 60,68 (142 uczniów na 234 zdających).

Jak maturzyści z Chorzowa wypadli na tle województwa i kraju?

Wyniki matur z Chorzowa są lepsze niż w całym województwie śląskim, gdzie zdało 73,7% absolwentów - to o 4,68% mniej niż w naszym mieście. W skali województwa gorzej wypadli absolwenci liceów ogólnokształcących, gdzie zdało 80,4% maturzystów. Lepiej było w technikach, gdzie zdało 64%. W całym kraju maturę zdało 74%. uczniów, którzy przystąpili do egzaminu. 81,1% to uczniowie liceów, natomiast 62,2% to uczniowie techników.

Które szkoły w Chorzowie miały najlepsze wyniki z matur?

Najlepsze wyniki z matur w Chorzowie były w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, gdzie maturę zdało 98,9% absolwentów, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej – zdało 98,7% absolwentów i w III Liceum Ogólnokształcącym im. S. Batorego – zdało 92,6% absolwentów. Te wyniki nie powinny nikogo dziwić, bo to szkoły, które od lat utrzymują się w czołówce miejskich rankingów.

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie zdecydowanie lepiej poszło chorzowskim maturzystom w szkołach publicznych, gdzie zdało 80,7% absolwentów, niż w szkołach niepublicznych, w których zdało zaledwie 20%. Lepiej też poradzili sobie absolwenci szkół dla młodzieży, gdzie zdało 80,92% absolwentów. W szkołach dla dorosłych tylko 30,43%

Chorzowskim maturzystom j. polski poszedł lepiej niż matematyka

J. polski na maturze zaliczyło 96,40% zdających w Chorzowie maturzystów. Nieco gorzej było z matematyką, którą zdało 80,90% absolwentów. Najlepiej wypadł j. hiszpański, który zaliczyło 100% maturzystów, ale zdawało go tylko 5 absolwentów. J. angielski zdało 94,09% maturzystów, j. niemiecki – 95,45%, a j. Włoski 88,89%.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Obowiązkowy był także egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. W związku z pandemią koronawirusa w tym roku nie przeprowadzano obowiązkowych egzaminów ustnych.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon