Informacje

Informacje

Śmieci w Chorzowie odbierane będą rzadziej. Powód to koronawirus

Smieci Chorzowski

Z powodu epidemii koronawirusa zmniejszy się częstotliwość odbioru odpadów w Chorzowie. Koszty wywozy śmieci pozostaną jednak bez zmian.

Na zmianę terminów odbioru odpadów zwrócił uwagę miejski radny Jacek Nowak.

- W mojej skrzynce pocztowej znalazłem informację sygnowaną przez Urząd Miasta oraz firmę Alba, z której wynika, że od 1 kwietnia odbiór wysortowanych odpadów komunalnych będzie się odbywał 1 raz w miesiącu a nie jak było do tej pory 2 razy w miesiącu – informuje radny.

Radny PiS poprosił prezydenta miasta o wyjaśnienie sytuacji i informację jak ograniczenie częstotliwości odbioru odpadów wpłynie na koszty świadczenia usług przez firmę Alba.

Śmieci będą odbierane rzadziej, ale koszty się nie zmienią

Informacje radnego Nowaka potwierdził Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa. Jak wyjaśnił ma to związek z epidemią koronawirusa i związane z tym absencje pracowników. Firma wywozowa nie ma więc możliwości odbioru odpadów zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Koszty jednak się nie zmienią.

- Rzadszy odbiór odpadów nie spowoduje, że tonażowo tych odpadów będzie mniej. Odpady odebrane w późniejszym terminie wówczas będą rozliczane. Tak więc koszty odbioru odpadów nie ulegną zmianie. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie odpady będą zbierane jednakże z inną częstotliwością – tłumaczy Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.

Wiceprezydent Michalik dodał, że bez ograniczeń działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i mieszkańcy Chorzowa, pomimo epidemii, mogą z niego korzystać.

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search