Informacje

Informacje

Ruszył 8. Budżet Obywatelski Chorzowa

Chorzow Rynek

Można już zgłaszać projekty do 8. edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa. Pula środków wynosi 3,7 mln zł, a ta edycja po raz pierwszy obejmie także zielony budżet.

Budżet Obywatelski Chorzowa został podzielony na trzy kategorie: zadania społeczne – 630 tys. zł, zadania inwestycyjne – 2,7 mln zł i zadania zielone – 370 tys. zł. Termin zgłaszania projektów mija 11 października i można to zrobić wyłącznie przez formularz elektroniczny na stronie bo.chorzow.pl. Propozycję zadań mogą zgłaszać osoby mieszkające w Chorzowie lub związane z miastem przez pracę lub naukę. Do projekty musi być załączona lista poparcia co najmniej pięciu osób innych niż zgłaszający.

Co można zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego Chorzowa?

W zadaniach inwestycyjnych można zgłaszać projekty budowy, przebudowy czy modernizacji takich obiektów jak: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska, drogi rowerowe czy parkingi. Wartość takiego zadania nie może przekraczać 370 tys. zł.

Zadania społeczne obejmują wszelkie działania miękkie, takie jak: organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, festiwali czy zawodów sportowych. Tak kategoria została podzielona na małe zadania społeczne, których wartość nie może przekraczać 20 tys. zł oraz duże o wartości do 20 do 200 tys. zł.

Zadania zielone to zadania dotyczące zieleni miejskiej obejmujące działania edukacyjne, takie jak warsztaty oraz nasadzenia roślin, zakładanie trawników dywanowych czy łąk kwietnych. Wartość takich projektów nie może przekraczać 50 tys. zł.

Proponowana lokalizacja projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Chorzowa musi być zlokalizowana na terenie należącym do gminy, spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej. Inwestycja musi być możliwa do zrealizowania w ramach jednej edycji budżetu oraz na ogólnodostępnym terenie i zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Kiedy poznamy projekty wybrane w Budżecie Obywatelskim Chorzowa?

Na zgłaszanie projektów do 8. edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa jest czas do 11 października. Później będą one weryfikowane i od 3 do 15 listopada będzie można głosować na zadania, które się zakwalifikowały. Wyniki ogłoszone zostaną 15 listopada, a wybrane projekty realizowane mają być w przyszłym roku.

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search