Indeks Zdrowych Miast 2022. Chorzów w czołówce

Chorzów jest jednym z miast, w którym żyje się najzdrowiej. A przynajmniej tak wynika z Indeksu Zdrowych Miast 2022 opracowanego przez Grupę LUX MED, Szkołę Główna Handlową oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP). Chorzów jest tam na 3. miejscu.

Chorzów Tężnia na Placu Hutników

Indeks Zdrowych Miast pokazuje, jak polskie miasta dbają o podstawowe dziedziny związane ze zdrowiem swoich mieszkańców. Eksperci, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, biorący udział w projekcie, wskazali co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców miast, oraz które spośród nich są najlepszymi miejscami do życia.

- Podczas prac wyłoniono osiem głównych obszarów, ważnych z punktu widzenia tworzenia warunków dla zdrowego życia. Indeks obejmuje obszary: zdrowia, ludności, usług komunalnych i społecznych, edukacji, mieszkalnictwa, środowiska, infrastruktury, przestrzeni. Dokładnej analizie poddano m.in. realizowane programy zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnię terenów zielonych czy jakość powietrza – czytamy w przygotowanym raporcie.

Chorzów na 3. miejscu w Indeksie Zdrowych Miast 2022

Spośród 66 polskich miast na prawach powiatu, które przeanalizowano pod tym kątem, w ogólnym zestawieniu na pierwszym miejscu znalazła się Warszawa (100 pkt.), później Opole (95,8 pkt.) oraz Chorzów (85,6 pkt). W pierwszej dziesiątce nie ma żadnego innego miasta z naszego województwa.

Oprócz ogólnego zestawienia autorzy Indeksu zbadali miasta również pod kątem ośmiu kategorii ważnych z punktu widzenia warunków do życia: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń. W czterech z nich Chorzów znalazł się w pierwszej dziesiątce:

  • w kategorii „Zdrowie” Chorzów uplasował się na 3. miejscu – tu brano pod uwagę przede wszystkim programy polityki zdrowotnej – liczbę programów i działań realizowanych przez miasta oraz średni koszt realizacji tych działań w przeliczeniu na mieszkańca
  • w kategorii „Mieszkalnictwo” Chorzów znalazł się na 4. pozycji - ten obszar został zdefiniowany jako zakres działań zwiększających dostępność mieszkań o odpowiedniej jakości, lokalizacji i cenie dla obywateli
  • w kategorii „Środowisko” Chorzów jest na 10. miejscu - pod uwagę brano m.in. stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu, powierzchnię terenów zielonych czy długość ścieżek rowerowych
  • w kategorii „Przestrzeń” Chorzów znalazł się na 2. pozycji – w tej kategorii analizowano miejską strukturę przestrzenno-funkcjonalną pod kątem jej pozytywnego oddziaływania na zachowania prozdrowotne oraz na zapobieganie występowania czynników zagrożenia zdrowotnego mieszkańców

- Grupa LUX MED chce wspierać samorządy i pomagać im w rozwoju i planowaniu zdrowych, zrównoważonych przestrzeni. Analiza i wnioski z Indeksu Zdrowych Miast pełnią rolę realnego drogowskazu zmian, pokazującego, co możemy zrobić i o które obszary się zatroszczyć, żeby sprzyjać zdrowemu stylowi życia – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED (za PAP).

Raport dotyczący Indeksu Zdrowych Miast zostanie rozbudowany o wyniki badań ankietowych, które skierowane są do władz lokalnych i mieszkańców miast na prawach powiatu. Jego autorzy mają nadzieję, że uzyskane wyniki mogą zainspirować władze miast do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie zdrowia mieszkańców. Planowana jest także coroczna aktualizacja indeksu.

Chorzów Mural na ścianie szpitala dziecięcego

Może Cię zainteresować:

Mural na ścianie szpitala dziecięcego w Chorzowie

Autor: Redakcja

18/10/2022

Chorzów Budowa nowego boiska

Może Cię zainteresować:

Przy hali MORiS w Chorzowie powstanie nowe boisko

Autor: Redakcja

17/10/2022

Konigshutte 1

Może Cię zainteresować:

W Chorzowie, pardon - Königshütte - było uzdrowisko! Ludzie leczyli się tu z ciężkiego darcia w kościach

Autor: Katarzyna Pachelska

16/10/2022

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon