Ile powinny wynosić raty kredytu hipotecznego, aby nie wpływały zbyt negatywnie na budżet miesięczny kredytobiorcy?

Odpowiednio dobrana wysokość rat pozwoli uniknąć nadmiernego obciążenia budżetu miesięcznego kredytobiorcy i zminimalizuje ryzyko niespłacenia nowego zobowiązania. Jak zabrać się do obliczeń w sposób właściwy, czyli taki, który zapewni nie tylko bezpieczeństwo, ale zwiększy także szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji podczas składania wniosku do banku?

Ile powinny wynosić raty kredytu hipotecznego, aby nie wpływały zbyt negatywnie na budżet miesięczny kredytobiorcy?

Raty kredytu hipotecznego – ile powinny wynosić maksymalnie, aby nie wpływały na jakość życia kredytobiorcy?

Ustalenie odpowiedniej wysokości rat kredytu hipotecznego jest kluczowe dla zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Maksymalna kwota powinna wynosić dokładnie tyle, aby nie powodować zbytniego obciążenia budżetu domowego i umożliwić łatwe comiesięczne wykonywanie innych zaplanowanych wydatków (np. płatności za paliwo).

Zaleca się, aby nie przekraczała 30% miesięcznych dochodów zainteresowanego – np. 1 800 zł dla osoby zarabiającej 6 000 netto. Warto jednak zauważyć, że sytuacja finansowa każdego konsumenta jest inna i powinna być rozpatrywana w kontekście wielu innych czynników, takich jak:

  • stabilność i regularność dochodów;

  • koszty życia w zamieszkiwanym rejonie;

  • liczba osób w rodzinie;

  • ilość i łączna suma kwoty innych zobowiązań.

Podczas kalkulacji akceptowalnej wysokości raty kredytowej zadaniem potencjalnego kredytobiorcy jest wzięcie pod uwagę nie tylko całkowitej kwoty kredytu i okresu spłaty, ale także wysokości oprocentowania oraz ceny, którą przyjdzie mu zapłacić między innymi za ubezpieczenie nieruchomości. Eksperci finansowi rekomendują, aby rozważyć różne opcje produktów bankowych, takie jak kredyty z odroczoną ratą lub zmiennoprocentowe – mogą okazać się korzystniejsze dla sytuacji ekonomicznej, w której znajduje się interesant.

Decyzja o wzięciu kredytu hipotecznego powinna być starannie przemyślana, a wysokość rat ściśle dopasowana do możliwości finansowych. W innym przypadku może okazać się, że jej wielkość doprowadzi do trudności w spłacie zobowiązania oraz wpłynie negatywnie na jakość życia codziennego (np. wymusi konieczność zaprzestania korzystania z pojazdów i zastąpienia ich komunikacją miejską).

Wysokość rat kredytu hipotecznego a zdolność kredytowa – jak na siebie wzajemnie wpływają?

Wysokość rat kredytu hipotecznego i zdolność kredytowa konsumenta są ze sobą ściśle powiązane. Ta druga wpływa na maksymalną kwotę kredytu, jaką bank jest w stanie udzielić na podstawie analizy historii kredytowej, dochodów i wydatków. Wysokość raty będzie więc uzależniona od tego, ile środków finansowych uzyska zainteresowany, uwzględniając przy tym oprocentowanie oraz okres spłaty.

Aby przedstawiciele banku mogli udzielić kredytu, kredytobiorca będzie musiał spełniać pewne wymagania dotyczące jego zdolności kredytowej. W tym celu wykonują szczegółowe badania dochodów i wydatków interesanta. Wysokie zarobki i mała liczba innych zobowiązań działają na jego korzyść. Analogicznie, niskie comiesięczne wpływy na rachunek bankowy podlegający analizie i obecność aktualnie trwających spłat licznych pożyczek zadziałają negatywnie.

Im wyższe koszty utrzymania kredytobiorcy, tym mniejsza będzie kwota maksymalna kredytu hipotecznego, na jaką zgodzi się bank, a tym samym niższe raty miesięczne. Nie jest to jednak sytuacja korzystna dla konsumenta, bo wysokość udzielonego kredytu może nie być wystarczająca na zakup nieruchomości, a tym samym pożyczka nie zostanie udzielona (do wymogów uzyskania kredytu hipotecznego zalicza się wskazanie konkretnej hipoteki, która ma zostać nabyta przez wnioskującego).

Innymi słowy, wysokość raty kredytu jest bezpośrednio uzależniona od:

  • kwoty kredytu;

  • oprocentowania;

  • okresu spłaty.

Wysokie oprocentowanie i krótki okres spłaty oznaczają wysokie raty, które wymagają od klienta wysokiej zdolności kredytowej. Powoduje to sytuacje, w której konsument może zdecydować się na wydłużenie czasu potrzebnego do opłacenia całego przedsięwzięcia, jednak nie jest to działaniem pozbawionym wad. Ze względu na dłuższy czas potrzebny na spłatę, przedstawiciele banku muszą rozważyć dodatkowe niebezpieczeństwa, między innymi szansę na utratę stanowiska pracy konsumenta, jego choroby oraz ewentualną śmierć.

Podsumowując, aby uzyskać jak najkorzystniejsze warunki dotyczące wysokości rat miesięcznych, kredytobiorca powinien upewnić się na samym początku, że ma bardzo dobrą zdolność kredytową.

Obliczanie rat kredytu hipotecznego wybranej oferty bankowej – jakiego narzędzia użyć do tego zadania?

Jednym z najczęściej wykorzystywanych w tym celu narzędzi są kalkulatory kredytowe, dostępne m.in. na stronach internetowych banków i pod adresem: https://www.bankier.pl/smart/narzedzia/kalkulator-kredytu-hipotecznego-raty-koszt – pozwalają na wygodne i szybkie obliczenie wysokości rat na podstawie wprowadzanych danych oferty, czyli:

  • kwoty kredytu;

  • okresu spłaty;

  • oprocentowania.

Niektóre z nich umożliwiają także uwzględnienie dodatkowych czynników, takich jak prowizje czy koszty ubezpieczenia. Są darmowe i zezwalają konsumentowi na przeprowadzenie wstępnej analizy propozycji bankowej bez wychodzenia z domu.

Innym narzędziem, które można wykorzystać w tym celu, jest arkusz kalkulacyjny. Można stworzyć w nim własną tabelę z formułami lub skorzystać z gotowców, które da się znaleźć za pomocą wyszukiwarki internetowej.

Całkowity koszt kredytu – co wpływa na wysokość rat kredytu hipotecznego?

Całkowity koszt kredytu zależy przede wszystkim od wysokości oprocentowania, kwoty kredytu oraz okresu spłaty. Istotne są także prowizje bankowe, koszty związane z ubezpieczeniem, a także opłaty za obsługę zobowiązania. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki – to podstawa działań, które umożliwią konsumentowi wybranie najkorzystniejszej oferty.

Reasumując, idealna wysokość rat nie powinna przekraczać 30% dochodu miesięcznego interesanta. Przed złożeniem wniosku powinien on obliczyć samodzielnie kwotę, którą będzie w stanie opłacać regularnie, bez wystąpienia ryzyka, że będzie ona zbyt duża i wpłynie negatywnie na jakość dotychczasowego życia.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon