Groby powstańców śląskich z Chorzowa zostaną oznaczone znakiem pamięci „Tobie Polsko”

Groby siedmiu powstańców śląskich z Chorzowa zostaną oznaczone znakiem pamięci „Tobie Polsko”, wzorowanym na powstańczym sztandarze. Uroczystość odbędzie w piątek, 25 listopada 2022 r.

fot. IPN/arch. rodziny Pawła Bełkota
Powstańcy

Znak pamięci „Tobie Polsko” został opracowany przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach. Ma on formę proporczyka wykonanego z porcelany nagrobnej i wzorowany na sztandarze powstańczym „Tobie Polsko”, który wykonano na początku 1920 r. w pracowni przy redakcji „Katolika” w Bytomiu i który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Akcja oznaczana grobów powstańców tym znakiem rozpoczęła się 5 lipca 2021 r. w dzień setnej rocznicy zakończenia III powstania śląskiego.

W piątek, 25 listopada 2022 r., w Chorzowie odbędzie się uroczystość oznaczenia znakiem pamięci „Tobie Polsko” grobów siedmiu powstańców śląskich: Pawła Bełkota, Jan Kłaczki, Stanisława Klamy, Władysława Liska, Józefa Kotyrby, Ignacego Boka i Jana Jagły. W wydarzeniu wezmą udział rodziny powstańców, władze samorządowe i młodzież szkolna. Uroczystość poprzedzi msza św., która odbędzie się o godz. 14.00 w kościele pw. Marii Magdaleny w Chorzowie przy ul. Bożogrobców. Dalsza część uroczystości odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Chorzowie przy ul. Kalusa.

Znak pamięci "Tobie Polsko"
Znak pamięci "Tobie Polsko"

Paweł Bełkot (s. Feliksa i Marii z d. Gorol) urodził się 1 stycznia 1902 r. w Chorzowie Starym. Należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz był zaangażowany w akcję plebiscytową. W 1920 r. brał udział w walkach powstańczych na terenie Chorzowa. Podczas III powstania śląskiego walczył w 1 kompanii 3 baonu 1 pułku katowickiego dowodzonego przez Walentego Fojkisa. W czasie II wojny światowej pracował w Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie. Za działalność niepodległościową został odznaczony Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi, Śląskim Krzyżem Powstańczym (1958 r.) oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 (1959 r.). Zmarł 28 września 1962 r.

Jan Kłaczka (s. Walentego i Magdaleny z d. Żydek) urodził się 7 lipca 1901 r. Uczestniczył w walkach II i III powstania śląskiego. Podczas ostatniego powstania był zaszeregowany w 1 kompanii 3 baonu 1 pułku katowickiego dowodzonego przez Walentego Fojkisa. Przeszedł szlak bojowy od Chorzowa przez Kędzierzyn do Góry Św. Anny. W czasie II wojny światowej został skierowany do pracy przymusowej na terenie III Rzeszy. Za działalność niepodległościową został odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1967 r.). Zmarł 18 lipca 1980 r.

Stanisław Klama (s. Józefa i Joanny z d. Machoń) urodził się 15 listopada 1881 r. w Olszynach. Od najmłodszych lat był zaangażowany w działalność społeczną w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” oraz Towarzystwie Śpiewu „Gwiazda”. Natomiast w latach 1919-1921 należał do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w Chorzowie. Brał udział w trzech powstaniach śląskich oraz był zaangażowany w akcję plebiscytową. Zmarł 22 października 1954 r.

Władysław Lisek urodził się w 1886 r. W latach 1919-1921 należał do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Brał udział w trzech powstaniach śląskich oraz akcji plebiscytowej na terenie Chorzowa. Zmarł w 1937 r.

Józef Kotyrba (s. Franciszka i Joanny z d. Marek) urodził się 27 lutego 1889 r. w Szczepanku (niem. Stephanshain) pow. strzeleckim. W 1910 r. został powołany do odbycia 2-letniej służby wojskowej w armii niemieckiej. Po odbyciu służby pracował w kopalni w Gliwicach. W 1914 r. roku został ponownie powołany do wojska niemieckiego, gdzie przebywał do zakończenia I wojny światowej. W latach 1920-1921 należał do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Działał w ramach Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Brał udział w III powstaniu śląskim. Zmarł 6 lipca 1973 r.

Ignacy Bok (s. Beniamina i Julii z d. Buchacz) urodził się 14 lipca 1903 r. w Chorzowie. Brał udział w akcji plebiscytowej oraz III powstaniu śląskim. Podczas walk powstańczych był zaszeregowany w kompanii szturmowej dowodzonej przez Józefa Markiewkę, która wchodziła w skład 2 baonu 1 pułku katowickiego. W czasie II wojny światowej pracował ponownie w Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie. Za działalność niepodległościową został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1953 r.), Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 (1959 r.), Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1971 r.). Zmarł 28 lutego 1986 r.

Jan Jagła (s. Jana i Albiny z d. Morawiec) urodził się 3 maja 1894 r. w Chorzowie, gdzie ukończył szkołę powszechną. W 1914 r. został wcielony do wojska niemieckiego i w stopniu kaprala odesłany na front wielkiej wojny. Na początku czerwca 1918 r. zgłosił się do Armii gen. Hallera, gdzie został zaszeregowany w stopniu sierżanta. Został zwolniony z wojska na rzecz udziału w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku. W 1920 r. i 1921 r. brał udział w walkach powstańczych jako dowódca 1 kompanii 3 baonu 1 pułku katowickiego (dowodzony przez W. Fojkisa). Został odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Gwiazdą Górnośląską, Krzyżem Walecznych. Zmarł 10 maja 1938 r.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon