Dom PCK w Chorzowie do likwidacji

Po 15 latach zlikwidowany zostanie Dom PCK, który działa w Chorzowie Starym. Spowodowała to „zapaść ekonomiczna” tego ośrodka.

Dom pck

Dom Polskiego Czerwonego Krzyża działa przy Placu Piastowskim 19 w Chorzowie Starym od 2006 roku. Jest zakładem opiekuńczo-pielęgnacyjnym przeznaczonym dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji. Mają tu zapewnioną m.in. 24-godzinną opiekę pielęgniarską oraz opiekę lekarską, rehabilitacyjną i psychologiczną.

Zapaść ekonomiczna Domu PCK w Chorzowie

Po 15 latach działalności, 31 sierpnia 2021 r., Dom PCK w Chorzowie zostanie zlikwidowany z przyczyn finansowych – w piśmie do zastępcy prezydenta Chorzowa Marioli Roleder, wyjaśnili prezes i dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Tłumaczą oni, że brak niezbędnych inwestycji wynikających z problemów finansowych oraz odpowiedniej liczby pensjonariuszy „doprowadziły do zapaści ekonomicznej” tego ośrodka.

- Pomimo podjęcia przez władze naszego okręgu bardzo wielu działań, w celu pozyskania środków finansowych na prowadzenie tej placówki, zarówno w instytucjach państwowych jaki i samorządowych, nie uzyskaliśmy wsparcia – czytamy w piśmie z Polskiego Czerwonego Krzyża.

Przedstawiciele PCK dodają w piśmie, że dodatkową negatywną przyczyną, która wpłynęła na sytuację finansową chorzowskiej placówki był wybuch pandemii COVID-19. Co – jak podkreślają – z dnia na dzień spowodowało znaczne ograniczenie opieki stacjonarnej pensjonariuszy ośrodka i wynikające z tego bardzo wysokie straty finansowe.

Pracownicy Domu PCK w Chorzowie otrzymali propozycje zmian warunków zatrudnienia lub wypowiedzenia umów. Umowy wypowiedziano już także pensjonariuszom ośrodka. Wskazano im podobne placówki na terenie województwa śląskiego, a PCK zapewnia pomoc w transporcie do nowego ośrodka.

fot. FB/Dom Polskiego Czerwonego Krzyża

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon