Do Muzeum Powstań Śląskich na lekcje, warsztaty dla młodszych, starszych, a nawet na… urodziny!

Oferta edukacyjna i kulturalna Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach jest bardzo szeroka, znajdą w niej coś dla siebie zarówno nauczyciele, którzy chcą urozmaicić lekcje, seniorzy – np. poranki muzyczne, ale też rodzice, pragnący zainteresować dzieci historią lub szukający… miejsca do organizacji urodzin dzieci.

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach to nie tylko placówka, która udostępnia swoje zbiory i wystawy w ramach godzin otwarcia muzeum. Tu dzieje się o wiele więcej! W ofercie tego miejsca jest mnóstwo ciekawych wydarzeń dla osób w różnym wieku, poczynając od dzieci, po uczniów, a kończąc na seniorach. Sprawdźcie, co interesującego się tu odbywa. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

Zajęcia dla dzieci i uczniów

 • Lekcje muzealne dla uczniów wszystkich typów szkół, dostosowane do wieku i percepcji uczestników, organizowane w ramach zajęć szkolnych:

- Walka o polski Śląsk 1919-1921
- Życie codzienne w śląskich miastach na początku XX w.
- Gewery i handgranaty, czyli o wyposażeniu Powstańców Śląskich słów kilka…
- Propaganda w okresie plebiscytu.

Muzeum Powstań Śląskich
 • Urodziny tematyczne dla dzieci w wieku od 6 lat:

Zwiedzanie z Frankiem - Kakauszale w Muzeum - Tramwajem przez Śląsk

 • Warsztaty edukacyjne podczas uroczystości patriotycznych oraz obchodów rocznicowych Powstań Śląskich (Majowe Świętowanie, Śląskie Fajrowanie Powstańcze) przybliżające klimat tamtych czasów, np. wypisywanie przepustek granicznych i kart mobilizacyjnych, pokaz czyszczenia, składania i ekspozycję broni, pokaz i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy, musztry, szycie opaski, łatanie dziury i przyszywanie guzików na czas, strzelanie ze szlojdra i wiele innych gier i zabaw z dawnych śląskich podwórek).
 • Ferie z historią i wakacyjne aktywności:
 1. warsztaty plastyczne „Franek i przyjaciele idą do powstania”,
 2. zajęcia muzyczne - nauka i wspólne śpiewanie pieśni powstańczych i patriotycznych
 3. podwórkowy teatrzyk,
 4. wycieczki piesze po mieście „Tajemnice piaśnickiego parku”, „Znane i nieznane zakątki Świętochłowic” „Śladami Powstańców Śląskich”,
 5. wycieczka „Zrozumieć Śląsk” obejmująca zwiedzanie Muzeum Powstań Śląskich, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – Izbę Pamięci KWK Wujek w Katowicach
 • Klasówka powstańcza, organizowana od 2016 roku, dedykowana zarówno upamiętnieniu kolejnych rocznic Powstań Śląskich i plebiscytu, jak też przywróceniu pamięci i upowszechnieniu wiedzy o wydarzeniach, które miały miejsce 100 lat temu. Konkurs odbywa się nie tylko na terenie naszego regionu, ale też poza Śląskiem. W ramach przygotowań do klasówki wydano zeszyty edukacyjne „Powstania Śląskie i plebiscyt” oraz przeprowadzane są warsztaty metodyczne dla nauczycieli „Jak uczyć o Powstaniach Śląskich i plebiscycie”.
 • Planszowe gry edukacyjne „Gramy w Powstania” i „Z Powstaniami Śląskimi w tle”. Gry są wykorzystywane podczas wydarzeń, uroczystości i obchodów, organizowanych zarówno przez Muzeum Powstań Śląskich, jak i inne podmioty, którym Muzeum udostępnia je nieodpłatnie.
 • Planszowe wystawy „Śląsk – droga do Niepodległej” oraz „Sfrunął na Śląsk orzeł biały”, swego rodzaju dokumenty, świadectwa pamięci o wydarzeniach i uczestnikach Powstań Śląskich w latach 1919-1921, będące wyrazem hołdu i szacunku dla Powstańców. Prezentowane są podczas organizowanych wydarzeń zarówno przez Muzeum, jak i inne współpracujące z Muzeum podmioty.
 • Projekt „Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich” stanowiący uzupełnienie edukacji historycznej mieszkańców oraz podniesienia świadomości historycznej na terenie województwa śląskiego. Skierowany jest do szerokiego wachlarza grup wiekowych, począwszy od uczniów szkół podstawowych poprzez gimnazja aż po studentów. Przedstawia życiorysy Powstańców Śląskich w formie historii mówionej, prezentowanej przez ich żyjących potomków. Na kanwie historii rodzinnych powstała seria krótkometrażowych filmów dokumentalnych, przedstawiających najważniejsze i najbardziej tragiczne momenty w dziejach tych terenów: okres Powstań Śląskich, kampanię wrześniową, wielotysięczne wywózki ludności rozpoczęte w 1945 roku oraz represje względem niepodległościowców w okresie Polski Ludowej. „Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich” jest projektem mającym na celu utrwalenie długiej historii Śląska nie tylko w muzeach na kartach ksiąg, ale przede wszystkim w umysłach mieszkańców.

Aktywności dla grup wykluczonych

 • Projekt „Śladami Soli ziemi czarnej” adresowany do grup wykluczonych w dostępie do kultury: osób niepełnosprawnych, ludzi starszych oraz dzieci i młodzieży, które z powodu silnych barier społecznych i prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego. Zakłada przeprowadzenie warsztatów filmowych, które pozwolą uczestnikom zapoznać się z tokiem realizacji filmu dokumentalnego oraz pogłębią ich wiedzę kulturalną i historyczną o regionie. Efektem zajęć jest stworzenie przez uczestników etiud filmowych dotyczących historii Górnego Śląska, w szczególności Powstań Śląskich. Projekt jest realizowany od roku 2017, aktualnie realizowana jest 5. edycja.
Muzeum Powstań Śląskich

Aktywności dla seniorów

Muzeum aktywizuje też seniorów poprzez:

a) poranki muzyczne - w każdy poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00 planuje organizację w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym poranków muzycznych dla seniorów z akompaniamentem na żywo (3 muzyków) przy kawie i herbacie korzystając gościnnie z pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach, ul. Harcerska 1.
b) możliwość bezpłatnego zwiedzania ekspozycji muzealnej z przewodnikiem w ramach certyfikatu „Ogólnopolskiej Karty Seniora” w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 12.00;
c) realizację różnorodnych projektów, np. w Śląskim Fajrowaniu Powstańczym, Europejskich Dniach Dziedzictwa (opowieści seniorów o dawnych śląskich grach i zwyczajach, wspólne śpiewanie, warsztaty dawnego śląskiego rękodzieła itp.)

Muzeum Powstań Śląskich,
ul. Wiktora Polaka 1, 41-600 Świętochłowice
https://muzeumpowstanslaskich....

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon