Czy 1327. drzewom w Parku Śląskim nic nie grozi? Uchylono decyzję prezydenta Chorzowa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta Andrzeja Kotali. O sprawie poinformowało TVP 3 Katowice. Mamy wyjaśnienie przewodniczącej składu orzekającego.

Environment

Elżbieta Mądry – przewodnicząca stowarzyszenia Nasz Park złożyła do SKO zawiadomienie w sprawie planowanej wycinki. Instytucja sprawdziła zasadność decyzji prezydenta miasta, co do zgody dla dewelopera, na wycinkę drzew na historycznych terenach Parku Śląskiego. Green Park Silesia zamierzało rozpocząć budowę osiedla mieszkaniowego przy ulicy Targowej na granicy z Katowicami. Gdy na to zgody nie wyrazili radni, deweloper powrócił do pierwotnych planów postawienia hal. Do realizacji tego celu jednak potrzebował wyciąć drzewa.

”Nie odniósł się do interesu społecznego...”

Kamila Koziara, przewodnicząca składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w streszczeniu decyzji napisała m.in.:

- Organ I instancji [prezydent Chorzowa przyp. red.] nie odniósł się w jakikolwiek sposób do interesu społecznego w przedmiotowej sprawie – pisze członkini SKO.

Ponadto Kolegium stwierdziło, że prezydent nie sprawdził czy wyznaczone drzewa powinny zostać usunięte. Posiedzenie SKO, na którym wydano orzeczenie, miało miejsce 10 października 2019 roku.

Tuje odbiły się czkawką

Prawo wymaga, aby w ramach rekompensaty dla środowiska, deweloper zasadził tyle samo drzew, ile zamierza usunąć. Za pięknie i ogromne drzewa włodarz Chorzowa kazał w większości posadzić… tanie tuje. Tym też nie omieszkało się zająć Kolegium Odwoławcze. W swojej decyzji zaznacza, że prezydent w nieprawidłowy sposób rozpatrzył także sprawę w zakresie nałożenia na stronę obowiązku dokonania nasadzeń następczych. Kolegium zaznacza, że prezydent nie wziął pod uwagę rozmiaru uszczerbku dla środowiska naturalnego.

Co zrobi prezydent?

Decyzją Kolegium, decyzję prezydenta uchylono. Wraca ona do ponownego rozpatrzenia z uwzględnieniem uwag SKO do I instancji. Jest nią prezydent Chorzowa w osobie Andrzeja Kotali. Jaką decyzję podejmie teraz włodarz? Stronom (prezydentowi, deweloperowi i stowarzyszeniu Nasz Park) przysługuje 14 dni, licząc od momentu otrzymania stosownych pism na odwołanie się od decyzji.

TVP 3 Katowice, które jako pierwsze zajęło się sprawą decyzji Kolegium, próbowało uzyskać komentarz Urzędu Miasta. Niestety – na razie bezskutecznie. Telewizja otrzymała oświadczenie, w którym czytamy, że decyzja SKO wpłynęła już do magistratu i jest analizowana. Urząd Miasta zapowiada przekazanie szczegółów sprawy opinii publicznej dopiero w przyszłym tygodniu. Także deweloper na razie nie komentuje sprawy.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon