Coraz więcej szkół wprowadza nauczanie zdalne. W Chorzowie większość szkół prowadzi lekcje zdalne

W połowie stycznia 2022 r. uczelnie w woj. śląskim zapowiedziały przekształcenie trybu nauczania na zdalne. Rektorzy zaplanowali powrót do trybu stacjonarnego na drugą połowę lutego. W Chorzowie rośnie także liczba szkół objętych nauczaniem zdalnym. Czy zapowiedzi ministra nauki, dotyczące wprowadzenia kształcenia zdalnego dla szkół, dojdą do skutku?

fot. Google Creative Commons
764px Chorzow Dabrowskiego szkola LO Slowackiego

W połowie stycznia 2022 roku zostały opublikowane komunikaty wielu uczelni o przekształceniu trybu kształcenia stacjonarnego na zdalne.

Uczelnie pozostają na nauczaniu zdalnym

Jako pierwszy oświadczenie wydał Uniwersytet Śląski, który od 21 stycznia zamknął się dla studentów zaocznych, a od 24 stycznia - dla kierunków dziennych.

- W formie kontaktowej mogą być realizowane tylko te zajęcia, co do których dziekan wydziału zdecyduje, że są niezbędne i możliwe do organizacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego - czytamy w oświadczeniu.

Rektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek zapowiedział, że kształcenie zdalne zostało wprowadzone do końca semestru zimowego. Oprócz studentów, na "home office" przeniesieni zostali także pracownicy administracji.

To samo rozwiązanie zostało wprowadzone na Politechnice i Uniwersytecie Ekonomicznym. W gliwickiej szkole wyższej studenci przeszli na tryb zdalny od 21 stycznia do 28 lutego. Zarządzenie dotyczy wszystkich form kształcenia. Wyjątkiem są egzaminy dyplomowe oraz zajęcia, które wymagają zajęć praktycznych.

Natomiast na Uniwersytecie Ekonomicznym studenci kształcić będą się w trybie zdalnym od 22 stycznia do 18 lutego. Decyzja objęła także nauczycieli akademickich i pracowników uczelni.

- Decyzja dotycząca formy organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zostanie podjęta i podana do wiadomości co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru i będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju - wyjaśnia prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, rektor UE w Katowicach.

Zajęcia stacjonarne tylko dla nielicznych

Jak wynika z danych UM Katowice z dnia 25 stycznia, na całym Śląsku zajęcia online odbywały się w: 22 przedszkolach - 762 dzieci, 45 szkołach podstawowych - 4487 uczniów, 24 szkołach podstawowych - 4386 uczniów.

Ponadto aż osiem szkół średnich zostało objętych częściowym nauczaniem zdalnym. Tylko jednej - II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia zajęcia odbywają się całkowicie stacjonarnie. Natomiast w poniższych chorzowskich szkołach ponadpodstawowych uczniowie kształcą się tylko w trybie zdalnym:

  • Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego,
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego,
  • Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych im. Marii Dąbrowskiej.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę przypadków zachorowań na COVID-19 w szkołach minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział we wtorek, 25 stycznia w TV Republika, że decyzja ws. ewentualnego całkowitego wprowadzenia trybu zdalnego zapadnie jeszcze tego samego dnia.

- Jest kilka wariantów postępowań, jeden z nich dotyczy przejścia na naukę zdalną klas od IV wzwyż i punktowo w miastach, gdzie transmisja koronawirusa jest najwyższa - zapowiedział Czarnek w TV Republika.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon