Co się dzieje na Żabich Dołach? Radna PiS pisze o „próbie zniszczenia” tego terenu

Chorzowska radna PiS, Agnieszka Stępień, w interpelacji do prezydenta miasta pisze o „próbie zniszczenia terenów Żabich Dołów”. Według niej takie informacje pojawiły się „w przestrzeni publicznej” i jest to związane z ekspertyzą, której przeprowadzenie zleciły władze miasta. O co chodzi?

Chorzów Żabie Doły

Radna Agnieszka Stępień skierowała do prezydenta Chorzowa interpelację, w której pisze o informacjach, która „pojawiły się w przestrzeni publicznej” (nie precyzuje kto i gdzie takie informacje rozpowszechnia). Te informacje dotyczącą ekspertyzy, którą miały zlecić władze miasta i miałaby ona dowieść, że tereny Żabich Dołów nie mają wartości przyrodniczo-krajobrazowej.

Park logistyczny na Żabich Dołach?

Według tych krążących „w przestrzeni publicznej” informacji, na które powołuje się chorzowska radna PiS, ekspertyzy miałyby doprowadzić do zmian w zapisach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzów” oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Te zmiany, według Agnieszki Stępień, miałyby umożliwić budowę parku logistycznego na terenie Żabich Dołów.

- Pojawienie się w przestrzeni publicznej informacji o próbie zniszczenia terenów Żabich Dołów, dla tak niskich pobudek jak utworzenie Parku logistycznego wywołało już ogromne poruszenie i sprzeciw mieszkańców. Dlatego jeżeli jest to fake news bezwzględnie koniecznym jest niezwłoczne, publiczne zaprzeczenie tej informacji – napisała radna.

Odpowiedział jej Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa, który napisał, że „w związku z objęciem ochrony formą przyrody” Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły, co jakiś czas przeprowadzana jest „waloryzacja przyrodnicza” tego obszaru. Dodał, że w ten sposób dokonywana jest ocena jego stanu przyrodniczego.

- W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości realizacji żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych w tym obszarze. Zmiana tego stanu rzeczy leży w kompetencjach Rady Miasta Chorzów – podkreślił wiceprezydent.

Żabie Doły. Miejsce gdzie drodziła się dzika przyroda

Żabie Doły to przykład tego, jak przyroda odzyskuje poprzemysłowe tereny. Przez stulecia ten obszar był silnie eksploatowany. Jak przypomina strona slaskie.travel.pl działały tutaj kopalnie rud srebra, cynku i ołowiu, później kopalnie węgla kamiennego; dymiły huty cynku, a następnie żelaza. Nieużytki wykorzystywano również jako wysypisko odpadów przemysłowych.

Pod koniec ubiegłego stulecia ta działalność człowieka była stopniowo wygaszana i wróciła tam dzika przyroda. Dziś Żabie Doły to siedlisko ponad 120 gatunków ptaków, z czego ponad 70 gatunków odbywa tu lęgi. Największą osobliwością tego terenu jest bardzo liczna populacja bączka – najmniejszej krajowej czapli.

Występuje tam też wiele gatunków ssaków, owadów, ślimaków i płazów. W 1997 roku został utworzony zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły. Położony jest na granicy trzech miast: Chorzowa, Bytomia i Piekar Śląskich.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Niebieska Erka

Pożyczka skonwertowana na akcje Ruchu Chorzów

Marcin Michalik i Seweryn Siemianowski

Miasto kupuje kolejne akcje Ruchu Chorzów

Chorzów Schronisko dla zwierząt potrzebuje pomocy

Schronisko dla zwierząt w Chorzowie potrzebuje pomocy

Chorzów gmach Urzędu Miasta

Czy na rynku w Chorzowie będzie poidełko z wodą pitną?

Nowa Fala/wizualizacja

Można budować nową „Falę”!

CIMovie, Chorzów

Kino na leżakach w Chorzowie. To CIMovie

Mera - otwarcie

Wielkie otwarcie Centrum Architektury Ogrodowej Mera Garden