Chorzowskie projekty w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Rozpoczęło się głosowanie w ramach 2. edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród zgłoszonych projektów znalazło się kilkanaście związanych z Chorzowem.

Budzet obywatelski

Mieszkańcy naszego regionu mogą głosować na wybrane projekty Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do 23 września. Głosowanie odbywa się elektronicznie, za pomocą aplikacji dostępnej na stronie bo.slaskie.pl, w zakładce „Głosuj”.

- Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa, którzy mogą wybierać spośród 90 zadań dopuszczonych do głosowania. Wyniki głosowania poznamy w październiku – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Jakie projekty z Chorzowa zgłoszono do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego?

Wśród zadań o zasięgu wojewódzkim do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono sześć projektów związanych z Chorzowem, a wśród nich dwa gdzie nasze miasto to jedyna proponowana lokalizacja:

  • Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier - projekt zakłada budowę sześciu całorocznych wolier dla ginących gatunków rodzimych kuraków leśnych – głuszca i cietrzewia oraz niewystępującego już w stanie naturalnym w Polsce dropia i wybranych gatunków bażantów egoztycznych.
  • „Zasłuchani w przyrodę”. Cykl letnich sobotnich EKO-koncertów muzyki klasycznej w Parku Śląskim w Rosarium. Muzyką przypominamy o potrzebie ochrony naszej planety - to cykl dziewięciu letnich koncertów muzyki klasycznej, zainspirowanej pięknem przyrody w wykonaniu kameralnych zespołów filharmonicznych.

Chorzów wskazano także jako jedną z wielu proponowanych lokalizacji w czterech innych projektach. To zadania pod nazwą: Śląskie kocha siatkówkę!, Pociąg do Kultury II, Śląski rozwój sportów wodnych i Kolej na pielgrzymkę.

Wśród zadań w podregionie nr 5, obejmującym: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze, zgłoszono 15 projektów, w tym 2 tylko z naszego miasta:

  • Budowa dwóch dodatkowych podjazdów dla osób niepełnosprawnych na Stadionie Śląskim - zadanie ma poprawić komunikację i komfort osobom niepełnosprawnym podczas wydarzeń odbywających się na stadionie.
  • Ogród Społeczności Parkowej - Parkowy Ogród Społeczny w Parku Śląskim, to ma być kameralna przestrzeń, gdzie każdy znajdzie chwilę wytchnienia, będzie mógł stworzyć swój ogród, w którym można prowadzić lekcje ekologiczne, działania proekologiczne, jak i spotkania integracyjne przy wspólnych akcjach ogrodniczych.


Pozostałe projekty związane z Chorzowem to: Siatkarskie mistrzostwa miasta na prawach powiatu, Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu Kultury, "Chorzowski Brass Band" po Ślonsku rajzuje i w kożdym mieście koncertuje, In-nY Weekend – Kultura na Warsztacie, Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5, Wielogłosowa Muzyka Sakralna – Niezgłębione Piękno.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon