Chorzowski Urząd Miasta tylko na telefon

Rośnie liczna zakażonych koronawirusem, więc chorzowski Urząd Miasta, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, wprowadził zmiany w bezpośredniej obsłudze mieszkańców.

Chorzow urzad

Od poniedziałku, 19 października, na wizytę w Urzędzie Miasta Chorzów trzeba się umówić telefonicznie. Zmieniły się także godziny, w których można załatwić urzędową sprawę – od poniedziałku do czwartku od 7.15 do 11.45 oraz między 12.45 a 17.15, w piątki urząd będzie czynny tylko w godzinach 7.15 – 11.45.

- Jest to związane z podzieleniem urzędników na zmiany – informuje chorzowski magistrat.

Przed wejściem do urzędu mieszkańcy muszą zdezynfekować ręce oraz umożliwić wykonanie pomiaru temperatury ciała, a podczas wizyty realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Podania i dokumenty można wrzucać do urny stojącej w przedsionku urzędu, a strony są obsługiwane także telefonicznie i za pośrednictwem narządzi elektronicznych (mail, SEKAP, ePUAP).

Gdzie załatwić urzędowe sprawy?

Sprawy związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy załatwiane są: w Pawilonie C pod estakadą, w gmachu Urzędu Miasta – wejście na I piętro do Referatu Komunikacji wejściem głównym od strony Rynku. Sprawy dotyczące rejestracji pojazdów, dowodów rejestracyjnych – tel. 32 4165132, sprawy dotyczące praw jazdy, innych uprawnień do kierowania, instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców – tel. 32 4165138.

Sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności załatwiane są w budynku Urzędu Miasta w pokojach nr 7, 9 i 11. Ta część parteru budynku jest odizolowana od reszty gmachu – wejście do gmachu budynku od ulicy Jagiellońskiej. Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – tel. 32 4165010.

Pozostałe sprawy załatwiane są w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta Chorzów:

 • Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – 32 4165334
 • Wydział Zasobów Komunalnych – 32 4165121
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – 32 4165027
 • Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – sprawy ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 32 4165413
 • Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki Odpadami - 32 4165028
 • Urząd Stanu Cywilnego – 32 2412749
 • Wydział Budżetu i Analiz – 32 4165108
 • Wydział Działalności Gospodarczej – 32 4165015
 • Wydział Edukacji – 32 4165402
 • Wydział Egzekucji i Windykacji – 32 4165134
 • Wydział Geodezji – 32 4165431
 • Wydział Informatyki – 32 4165304
 • Wydział Inwestycji Komunalnych – 32 4165438
 • Wydział Księgowości – 32 4165105
 • Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – 32 4165313
 • Wydział Obsługi Technicznej – 32 4165328
 • Wydział Organizacyjny i Kadr – 32 4165307
 • Wydział Polityki Społecznej – 32 4165226
 • Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej – 32 4165220
 • Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – 32 4165627
 • Wydział Spraw Obywatelskich – sprawy wyborcze i inne – 32 4165229
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 32 4165987
 • Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 32 4165425
 • Wydział Zasobów Komunalnych – 32 4165121
 • Wydział Zdrowia – 32 4165238
 • Kancelaria Rady Miasta – 32 4165205
 • Straż Miejska tel. Alarmowy 986, 32 2416145
 • Biuro Audytu i Kontroli tel. wew. 235 – 32 4165000
 • Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 32 4165432
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – 32 4165415
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów – 32 4165420
 • Biuro Zamówień Publicznych – 32 4165237

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon