Chorzowski radny będzie doradzał w sprawie Parku Śląskiego

Wojewódzka Rada Społeczna ds. Parku Śląskiego rozpoczęła pracę w drugiej kadencji. W jej skład wszedł m.in. chorzowski radny Grzegorz Krzak.

Grzegorz krzak

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w sprawach Parku Śląskiego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych w parku oraz doradztwo w zakresie działań rozwojowych. W skład rady wchodzą: Elżbieta Mądry ze Stowarzyszenia Nasz Park, Anna Peterko ze Śląskiej Chorągwi ZHP, Dariusz Olejniczak ze Stowarzyszenia Przyjaciół Parku Śląskiego, Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides i chorzowski radny Grzegorz Krzak. Nominacje przedstawicielom rady wręczył Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

– Dla mnie, jako osoby wywodzącej się z sektora pozarządowego, rzeczą oczywistą jest współpraca ze społecznikami i konsultowanie inwestycji z osobami, które angażują się w daną sprawę. Park Śląski jest naszym wspólnym dobrem dlatego o jego rozwoju powinniśmy szeroko rozmawiać -podkreśla marszałek Chełstowski.

Zdanie społeczników ważne jest także dla władz Parku Śląskiego. Prezes Agnieszka Bożek podkreśla, że park odwiedza rocznie ok. 3 mln osób, które mają różne potrzeby i rolą społeczników jest wyjście im naprzeciw.

fot. Tomasz Żak/UMWS

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon