Chorzowski Maraton Spisowy. Punkt będzie czynny przez 16 godzin!

Pozostał jeszcze tylko tydzień na to, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Zakończy się on 30 września 2021 r., a że jest obowiązkowy, to nie warto czekać na ostatnią chwilę. Okazja będzie w najbliższą sobotę, 25 września 2021 r, bo w całym kraju organizowane są maratony spisowe. Tak będzie również w Chorzowie.

Narodowy Spis Powszechny 2021

Chorzowski Maraton Spisowy odbędzie się w gmachu Urzędu Miasta. Punkt spisowy będzie czynny w sobotę, 25 września 2021 r., w godzinach 8.00 – 24.00.

- Spisać się możecie też w ciągu tygodnia. Wystarczy wcześniej umówić się dzwoniąc na numer: 32 416 59 13 – podkreślają urzędnicy z Chorzowa.

Spis powszechny, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje wszystkich osoby zamieszkujące na terenie Polski, w tym cudzoziemców. Obowiązkową metodą przekazania danych jest samospis internetowy, a uzupełniającymi: metoda wywiadu telefonicznego i wywiadu bezpośredniego.

Co grozi za brak udziału w spisie powszechnym?

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 jest obowiązkowy. Ustawa o statystyce publicznej przewiduje sankcje za odmowę wykonania obowiązku statystycznego. Może to być kara grzywny do 5 tys. złotych.

- Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie – mówi art. 57 ustawy.

Podobna kara grozi za przekazanie danych statystycznych po wyznaczonym terminie. O wiele surowsza kara grozi za podanie nieprawdziwych informacji. Według art. 56 ustawy o statystyce publicznej jest to przestępstwo, zagrożone karą do 2 lat więzienia.

Jakie pytania są w spisie powszechnym?

Pierwsze pytania, na które należy odpowiedzieć dotyczą podstawowych danych, takich jak: imię, nazwisko, płeć czy data urodzenia. Kolejne dotyczą m.in. zamieszkania, współdomowników czy relacji rodzinnych.

W kwestionariuszu osobowym trzeba odpowiedzieć m.in. na pytania o kraj urodzenia, obywatelstwo czy migracje. Pytania związane z charakterystyką demograficzno-społeczną dotyczą m.in. stanu cywilnego, wykształcenia, narodowości, używanego języka, wyznania czy ewentualnej niepełnosprawności.

W przypadku aktywności zawodowej pytania są bardzo szczegółowe. Dotyczą wykonywanej pracy, ewentualnego aktywnego jej poszukiwania czy możliwości podjęcia pracy w najbliższy dwóch tygodniach. W przypadku osoby pracującej należy podać miejsce wykonywania pracy czy rodzaj działalności firmy.

Jak zadeklarować narodowość śląską?

Spis powszechny jest także okazją do zadeklarowania narodowości śląskiej, o czym przypominają górnośląskie organizacje. Narodowości dotyczy pytanie nr 37 formularza spisowego. Pod nim wyświetla się lista narodowości i mniejszości etnicznych, które są ustawo uznawane przez państwo polskie. Ostatnią pozycją jest opcja odpowiedzi: „Inna” – wystarczy ją kliknąć i w polu dodatkowym wpisać „śląska”.

Po zadeklarowaniu narodowości śląskiej pojawi się możliwość wyboru drugiej narodowości lub tożsamości etnicznej, do której „odczuwa się przynależność”. Formularz dopuści możliwość deklarowania np. narodowości śląskiej i narodowości polskiej jednocześnie lub śląskiej i niemieckiej, albo śląskiej i czeskiej.

Ile osób w Chorzowie zadeklarowało narodowość śląską?

Podczas poprzedniego spisu powszechnego w 2011 roku narodowość śląską zadeklarowało blisko 847 tys. osób, w tym jako pierwszą 436 tys. Według tych danych Ślązacy to największa mniejszość narodowa w Polsce. Kolejne wskazania to narodowość kaszubska (ponad 232 tys. osób) i narodowość niemiecka (blisko 148 tys. osób). W Chorzowie 10 lat temu narodowość śląską wskazało ponad 37,7 tys. osób, co stanowiło 33,8% wszystkich deklaracji narodowościowych. Ile takich deklaracji będzie w tym roku?

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon