Chorzowska Rada Seniorów już w pełnym składzie. Kogo wskazano w wyborach uzupełniających?

W sobotę, 26 marca 2022 r., odbyły się wybory uzupełniające do Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji. Wybrano pięcioro dodatkowych radnych. Kto to taki?

Chorzów Rynek Urząd Miasta

W skład Chorzowskiej Rady Seniorów wchodzi 15 osób. W pierwszym naborze, przeprowadzonym w grudniu 2021 r., zgłoszono jednak tylko 10 prawidłowych kandydatur. Wyborów więc nie przeprowadzono, a zgodnie ze statutem rady 5 mandatów pozostało nieobsadzonych. W styczniu tego roku statut zmieniono i przeprowadzono wybory uzupełniające.

W naborze uzupełniającym do rady zgłosiło się aż 13 chorzowskich seniorów. W sobotę, 26 marca 2022 r., spośród nich wybrano 5 dodatkowych radnych. Najwięcej głosów uzyskali:

 1. Długajczyk Jerzy
 2. Gorczowska Mirosława
 3. Hunger-Cebula Urszula
 4. Lisoń Irena
 5. Staszowska Urszula
- W głosowaniu wzięło udział 182 chorzowskich seniorów. Najstarsza głosująca osoba miała 92 lata – informują w Urzędzie Miasta Chorzów.

Po pierwszym naborze członkami Chorzowskiej Rady Seniorów zostali:

 1. Domagała Ewa
 2. Muszyński Andrzej
 3. Nowak Maria
 4. Olejniczak Dariusz
 5. Pąchalska Irena
 6. Sodowski Andrzej
 7. Swoboda Zdzisław
 8. Wasilewska Pelagia
 9. Wysocka- Podorwanow Luiza
 10. Ziaja Rozalia

Czym zajmuje się Chorzowska Rada Seniorów?

Chorzowska Rada Seniorów, zgodnie z jej statutem, jest „organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, stanowiącym forum w sprawach dotyczących seniorów miasta”. Celem jej działania jest z kolei „pobudzenie aktywności seniorów i zbudowanie platformy solidarności i porozumienia międzypokoleniowego oraz wspieranie i reprezentowanie zbiorowych potrzeb seniorów poprzez ścisłą współpracę z władzami miasta, organizacjami i instytucjami, które zajmują się sprawami seniorów”.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon