Chorzowska elektrociepłownia CEZ naruszyła pozwolenie zintegrowane!

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, że elektrociepłownia CEZ naruszyła warunki pozwolenia zintegrowanego udzielonego przez marszałka województwa śląskiego – informuje chorzowski magistrat.

Cez um

Po kontroli przeprowadzonej w CEZ Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wszczął postępowanie zmierzające do zobowiązania zakładu do usunięcia biomasy z miejsc zlokalizowanych poza terenem elektrociepłowni. Jak informuje chorzowski Urząd Miasta WIOŚ wskazał także, że wskazane w pozwoleniu rozwiązania techniczne dot. zabezpieczenia biomasy nie zostały dotrzymane.

- Już w lutym w pismach kierowanych do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wskazywaliśmy, że działalność elektrociepłowni nie tylko przeszkadza mieszkańcom i jak mówią zagraża ich zdrowiu, ale wprost może naruszać wydane zakładowi pozwolenie. Cieszę się, że Wojewódzki Inspektor potwierdził nasze przypuszczenia, bo to daje nam wszystkim kolejne narzędzia do walki z fetorem i samozapłonami biomasy - mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.

Mieszkańcy Chorzowa Starego i Maciejkowic już od zeszłego roku zwracają uwagę na problem fetoru i samozapłonów hałd biomasy, która jest wykorzystywana przez elektrociepłownię do spalania wraz z węglem. Wielokrotnie w tej sprawie podejmowane były interwencje m.in. w CEZ, Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Sprawę opisywaliśmy także w chorzowskim.pl.

CEZ zapewnia, że zlikwiduje hałdy biomasy do końca października

Władze Chorzowa twierdzą, że nie mają możliwości, aby samodzielnie doprowadzić do zlikwidowania tego problemu. Takie kompetencje – jak wskazuje chorzowski magistrat – ma marszałek województwa śląskiego, który jest właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dla CEZ.

- Wydaje się jednak, że dowody dostarczone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska będą wystarczające, aby Urząd Marszałkowski powziął działania – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Chorzów.

CEZ zapewnia, że zalegające hałdy biomasy zostaną zlikwidowane do końca października. Władze Chorzowa zapowiadają, że „będą patrzeć zakładowi na ręce” i pilnować wskazanych terminów.

fot. UM Chorzów

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon