Chorzowscy radni przyjęli uchwałę o pomocy obywatelom Ukrainy

Zakwaterowanie, wyżywienie czy odzież – m.in. taka pomoc dla obywateli Ukrainy została określona w uchwale, którą przyjęli chorzowscy radni.

Urząd Miasta Chorzów w ukraińskich barwach

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę mieszkańcy Chorzowa i władze miasta ruszyli z pomocą dla obywateli tego kraju. Wielu uchodźców wojennych znalazło schronienie w tym mieście, organizowano też zbiórki darów Ukraińców. Teraz ta pomoc została sformalizowana.

W czwartek, 28 kwietnia 2022 r., na sesji Rady Miasta Chorzów przyjęto uchwałę „w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Pozwoliła na to, przyjęta w połowie marca, sejmowa uchwała o pomocy Ukraińcom, która stanowi m.in., że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać takiej pomocy, „w tym również poprzez wydatkowanie środków finansowych”.

Na czym ma polegać pomoc dla obywateli Ukrainy?

Zgodnie z przyjętą przez chorzowskich radnych uchwałą, „w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta oraz z wykorzystaniem dostępnych w jednostkach organizacyjnych miasta możliwości technicznych i kadrowych”, pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Chorzowa w związku z działaniami wojennymi, ma polegać na:

 1. zakwaterowaniu
 2. całodziennym wyżywieniu
 3. dostarczeniu środków czystości oraz środków higieny osobistej
 4. przekazaniu niezbędnej odzieży, bielizny osobistej, obuwia, drobnego sprzętu AGD
 5. dostarczeniu niezbędnych leków, środków medycznych i drobnego sprzętu medycznego
 6. bezpłatnym dostępie do transportu zbiorowego, którego organizację miasto powierzyło Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - w okresie gwarantowanym przez tego organizatora
 7. udzieleniu doradztwa oraz wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego w dostępie do szeroko pojętych usług publicznych, w tym społecznych, oświatowych, kulturalnych oraz sportowych
 8. udzieleniu niezbędnej pomocy psychologicznej
 9. udzieleniu pomocy organizacyjnej w dostępie do rynku pracy
 10. pomocy prawnej oraz udzieleniu wsparcia organizacyjnego w dostępie do pomocy świadczonej na rzecz uchodźców przez organy państwa, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe
 11. zapewnieniu możliwości udziału w kursach językowych i w innych formach nauki języka polskiego

Pomoc w zakresie wyżywienia ma mieć charakter uzupełniający i ma być udzielana do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Żłobek

Co z dotacją do żłobków w Chorzowie?

Nowa Fala/wizualizacja

Można budować nową „Falę”!

UM Chorzow

Chorzowscy radni apelują do premiera

Chorzów Urząd Miasta

Budżet Chorzowa 2023. Blisko 100 mln zł deficytu!

Lekarz

Bezpłatne konsultacje medyczne dla uchodźców z Ukrainy

CIMovie, Chorzów

Kino na leżakach w Chorzowie. To CIMovie

Green park silesia

Chorzowscy radni znów o budowie osiedla przy Parku Śląskim