Chorzów chce pozyskać 3,5 mln złotych na ratowanie Pawilonu C-G

Urząd Miasta Chorzów chce pozyskać 3,5 mln złotych na ratowanie Pawilonu C-G dawnego Ośrodka Postępu Technicznego. Taką możliwość daje Rządowy Program Ochrony Zabytków.

Patryk Osadnik
Pawilon C-G (OPT)

Pawilon C-G to pozostałość dawnego Ośrodka Postępu Technicznego, który niegdyś był on świadectwem ambitnie rozwijającego się Górnego Śląska i architektonicznym poligonem doświadczalnym. Dziś to tylko obraz nędzy i rozpaczy na obrzeżach Parku Śląskiego. W 2017 roku większość charakterystycznych budynków wyburzono. Pawilon C-G ocalał i dwa lata później został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Chorzów chce pozyskać 3,5 mln złotych

Na ostatniej sesji Rady Miasta Chorzów wiceprezydent Marcin Michalik zdradził, że samorząd ma zamiar złożyć dwa wnioski do Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Jeden z nich dotyczy Pawilonu C-G i możliwości pozyskania 3,5 mln złotych na jego ratowanie.

- Zakres planowanych prac: kompleksowy remont całego poszycia dachu wraz z elementami kotwiącymi do lin, wymianie całości orynnowania i wykonanie kontroli odwodnienia dachu, wymianie na nowe lin i zacisków - informuje Tomasz Breguła, rzecznik Urzędu Miasta Chorzów.

Nabór wniosków zakończy się 17 marca. Dofinansowanie, o ile uda się je pozyskać, będzie bezzwrotne.

OPT

Może Cię zainteresować:

Miasto chce oddać zabytkowy Pawilon C-G. Park Śląski nie jest zainteresowany samym budynkiem

Autor: Patryk Osadnik

18/11/2022

Dachu Pawilonu C-G nie da się już uratować

Przeprowadzona niedawno ekspertyza stanu technicznego dachu Pawilonu C-G wykazała, że jego poszycia dachu nie da się już uratować.

- Widoczne jest wiele uszkodzeń mechanicznych wynikających z zalegania ciężkiego zlodowaciałego śniegu, wody opadowej itd. Wilgoć spowodowała przegnicie wszystkich warstw, co skutkowała w dłuższym okresie przedziurawienie poszycia i zwiększenie degradacji (…) Obróbki blacharskie są skorodowane i zniszczone. Ilość powstałych uszkodzeń, ich intensywność oraz rodzaj użytych materiałów powodują, że ich naprawa jest niemożliwa - czytamy w ekspertyzie.

Autorzy dokumentu wskazali, że należy usunąć wszystkie warstwy dotychczasowego poszycia Pawilonu C-G i wykonać je na nowo. Opracowano również sposób doraźnego zabezpieczenia obiektu, które ma kosztować około 335 tys. złotych.

OPT

Może Cię zainteresować:

Słynny kosmiczny pawilon w Chorzowie jest zabytkiem i tak gnije sobie od lat. Dach do wymiany

Autor: Patryk Osadnik

15/11/2022

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon