Chorzów będzie się zadłużał? Władze miasta chcą emitować obligacje komunalne!

Władze Chorzowa chcą wyemitować obligacje komunalne o wartości ponad 12,5 mln złotych. W ten sposób miasto zamierza sfinansować planowany deficyt budżetowy w 2020 r.

Chorzow ratusz

Chorzów chce wyemitować obligacje o wartości ponad 12,5 mln zł!

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych znalazł się w porządku obrad na najbliższą sesję Rady Miasta Chorzów. Czytamy tam, że miasto wyemituje 12 550 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, co łącznie daje 12 550 000 zł. Obligacje mają zostać wyemitowane do końca tego roku, a okres ich wykupu określono na 9 i 10 lat od daty emisji.

Do czasy wykupu od obligacji naliczane będzie oprocentowanie, które ma być wypłacane w półrocznych okresach. Będzie ono równe wysokości stawki WIBOR 6M, która obecnie wynosi 0,25%.

Obligacje mają załatać dziurę w budżecie Chorzowa

Planowana emisji obligacji komunalnych ma załatać dziurę w tegorocznym budżecie Chorzowa.

- Decyzja o emisji obligacji podjęta została w związku ze spadkiem kluczowych dla miasta dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT w związku ze skutkami COVID-19 – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Wysokość emitowanych obligacji ma ma odzwierciedlać kwotę ubytku z tytułu PIT i CIT. Jak wskazują władze miasta skala tych ubytków jest znaczna. W marcu 2020 roku spadek dochodów miasta z PIT wyniósł 15,95% w stosunku do marca roku 2019, a za kwiecień już 40,98 %. Spadły także dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli CIT.

- Nagłe wyhamowanie aktywności gospodarczej na skutek pandemii, spowodowało gwałtowne pogorszenie sytuacji dochodowej podatników, zwłaszcza małych i średnich firm, w rezultacie przełożyło się na 26% spadek wpływów z tej kategorii dochodów w okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku – czytamy w projekcie.

Zagrożona jest płynność finansowa Chorzowa?

Spadek dochodów miasta może skutkować brakiem pieniędzy na realizację zadań bieżących i wstrzymaniem inwestycji – twierdzą władze Chorzowa. Równocześnie zapewniają, że podejmują działania oszczędnościowe, ale wzrost obowiązkowych wydatków, m.in. na oświatę i podwyżkę wynagrodzenia minimalnego, może spowodować zagrożenie płynności finansowej miasta. Dlatego, jak przekonują w uzasadnieniu do projektu uchwały, konieczna jest emisja obligacji komunalnych.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon