Byli agresywni, więc musieli opuścić mieszkania. Chorzowska policja znów skorzystała z tzw. ustawy antyprzemocowej

Chorzowscy policjanci po raz kolejny skorzystali z uprawnień, jakie daje im tzw. ustawa antyprzemocowa. W ubiegłym tygodniu dwóch agresywnych mężczyzn musiało opuścić swoje mieszkania i nie mogą do nich wrócić przez dwa tygodnie.

112

W miniony czwartek, 1 lipca 2021 r., dzielnicowy z chorzowskiej „jedynki” sprawdził sytuację w jednym z mieszkań, gdzie miało dochodzić do przemocy. Ma miejscu potwierdził, że 27-letni mężczyzna swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia swojej żony oraz małoletniego dziecka.

- Wobec poczynionych ustaleń decyzja mogła być tylko jedna — musiał on opuścić mieszkanie. Mężczyzna otrzymał nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia – poinformowała chorzowska policja.

Kilka dni wcześniej podobną decyzję podjął inny dzielnicowy z tego samego chorzowskiego komisariatu, który również nakazał opuścić mieszkanie agresorowi. Za niezastosowanie się do wydanego zakazu lub nakazu grozi im grzywna, kara ograniczenia wolności lub areszt.

Jakie możliwości daje policji tzw. ustawa antyprzemocowa?

Od 30 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy tzw. ustawy antyprzemocowej, które dały policjantom nowe uprawnienia. Mają oni teraz możliwość wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

• podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu

• w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie przysługiwało prawo:

• zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych

• jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie

• złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

• do wskazania policji deklarowanego miejsca swego pobytu

• w miarę możliwości numeru telefonu

• informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu, policjanci są zobowiązani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia czy nakaz lub zakaz nie są naruszane. W przypadku niestosowania się decyzji policji przewidziane są kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon