Budżet Obywatelski Chorzowa 2021. Tylko dwie kategorie projektów!

Tegoroczny Budżet Obywatelski Chorzowa miał zostać rozszerzony o projekty z zakresu dostępności, ale uchwałę w tej sprawie zakwestionował wojewoda śląski. Ostatecznie zamiast pięciu kategorii będą... tylko dwie.

Chorzów Rynek Urząd Miasta

W tym roku już po raz dziewiąty mieszkańcy Chorzowa będą decydować na co wydać część środków z kasy miasta, a w Budżecie Obywatelskim miała się pojawić nowa kategoria. Do znanych z poprzednich edycji projektów inwestycyjnych, społecznych (dużych i małych) oraz zielonych włączono zadania z zakresu dostępności.

Nowa kategoria miała objąć wszelkie działania ułatwiające funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, takie jak zniwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy niewidomych. Regulamin 9. edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa radni przyjęli już w marcu, a nabór wniosków miał się rozpocząć 5 maja. Uchwałę w tej sprawie zakwestionował jednak nadzór prawny wojewody śląskiego.

- Jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją, ponieważ zastrzeżenia dotyczą głównie podziału budżetu na kategorie i zadania. To coś, co przez lata funkcjonowało w naszym mieście i z powodzeniem funkcjonuje nadal w innych, nawet okolicznych gminach – informowali w kwietniu chorzowscy urzędnicy.

Dwie kategorie zamiast pięciu. Kiery ruszy nabór wniosków?

Nowy regulamin Budżetu Obywatelskiego przyjęli w połowie sierpnia chorzowscy radni. Nie ma tam już jednak mowy o projektach z zakresu dostępności, ani też o projektach zielonych. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać jedynie projekty o charakterze inwestycyjnym i społecznym. Nie wiadomo jeszcze kiedy ruszy nabór wniosków.

- Uchwała o zasadach i trybie przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Chorzowie została podjęta przez radnych 16 sierpnia br. W ciągu 30 dni od przedłożenia uchwały Wojewoda ma prawo zgłosić do niej swoje uwagi. Po tym terminie uchwała zacznie obowiązywać, wtedy niezwłocznie ogłosimy wszystkie niezbędne informacje i nowe terminy – informuje Kamil Nowak, rzecznik prasowy chorzowskiego Urzędu Miasta.

Wartość projektów inwestycyjnych nie będzie mogła przekroczyć 370 tys. zł, a projektów społecznych 75 tys. zł. Do zgłoszenia zadania konieczne będzie także uzyskanie poparcia co najmniej pięciu innych osób. Projekty mogą być realizowane na terenach miejskich, ale także m.in. na terenach spółdzielni mieszkaniowych, szkół czy przedszkoli, ale muszą spełniać warunek ogólnodostępności. Pula tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Chorzowa to 3,7 mln zł.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon