Budżet Obywatelski Chorzowa 2021. Będzie nowa kategoria projektów

W tym roku odbędzie się 9. edycja Budżetu Obywatelskiego Chorzowa. Tym razem będzie można zgłaszać i głosować na projekty aż w pięciu kategoriach. Do znanych już z poprzednich lat dołączyła jeszcze jedna – projekty z zakresu dostępności.

Urzad miasta chorzow

Miejscy radni przyjęli na ostatniej sesji Regulamin 9. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów. Ogólna pula środków na realizację projektów w ramach tegorocznej edycji się nie zmieni i wynosić będzie, podobnie jak w roku 2020, 3,7 mln zł. Rozszerzona została jednak kategoria projektów – do projektów inwestycyjnych, społecznych dużych, społecznych małych i zielonych dołączyły projekty z zakresu dostępności.

Projekty inwestycyjne – największa pula środków

Największa pula środków przekazana została na projekty inwestycyjne, to aż 2,59 mln zł. Obejmują działania twarde, takiej jak: budowa czy modernizacja różnych elementów infrastruktury. Dotyczyć mogą placów zabaw, siłowni zewnętrznych, dróg rowerowych czy parkingów. Wartość projektu inwestycyjnego może wynosić maksymalnie 370 tys. zł.

Projekty społeczne – małe i duże

Projekty społeczne zostały podzielone na dwie kategorie – duże (pula środków 450 tys. zł) i małe (pula – 140 tys. zł). Obejmują działania miękkie, takie jak organizacja imprez, warsztatów, wystaw, czy zawodów sportowych. Wartość małego projektu społecznego może wynosić maksymalnie 20 tys. zł, a dużych od 20 tys. zł do 75 tys. zł.

Ekologiczna kategoria – projekty zielone

Na projekty zielone trafi w sumie 250 tys. zł. Obejmują one działania dotyczące zieleni miejskiej – zarówno w zakresie edukacji społecznej, jak i nowych nasadzeń, zakładania łąk kwietnych czy budowy hoteli dla owadów i budek dla ptaków. Wartość takiego projektu może wynieść maksymalnie 50 tys. zł.

Projekty z zakresu dostępności – nowa kategoria

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa po raz pierwszy pojawi się nowa kategoria – projekty z zakresu dostępność. Pula tej kategorii wyniesie 270 tys. zł, a obejmie ona wszelkie działania ułatwiające funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Dotyczy to w szczególności zniwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy niewidomych. Dotyczy to także działań informacyjnych i edukacyjnych. Maksymalna wartość takiego projektu może wynieść 70 tys. zł.

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

Projekty do Budżetu Obywatelskiego Chorzowa będą mogli zgłaszać mieszkańcy Chorzowa, konieczne będzie jednak poparcie co najmniej pięciu innych osób. Swoje pomysły będzie można zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego, który zostanie udostępniony na stronie bo.chorzow.eu. Zgłoszone projekty mogą być realizowane na terenach miasta oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz spełniać warunek dostępności. Termin zgłaszania projektów zostanie określony w harmonogramie, który będzie dostępny na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Chorzowa.

Ocena wniosków, głosowanie i realizacja

Złożone wnioski ocenione zostaną pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję powołaną przez prezydenta Chorzowa. Komisja przygotuje także listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie. Lista zostanie ogłoszona na stronie bo.chorzow.eu i tam, przez elektroniczny formularz będzie się odbywać głosowanie.

Realizacja wybranych projektów w ramach 9. Budżetu Obywatelskiego Chorzów odbedzie się w kolejnym roku budżetowym, czyli 2022. Zgodnie z regulaminem budżetu, w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest wydłużenie realizacji zadania na lata następne.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon