Budżet Chorzowa się kurczy, ale urzędnicy mogą liczyć na nagrody. Ile dostali?

Budżet Chorzowa kurczy się z powodu zmian w podatkach i epidemii koronawirusa, ale współpracownicy prezydenta Andrzeja Kotali nadal mogą liczyć na nagrody finansowe. Choć trzeba przyznać, że są skromniejsze niż w ubiegłym roku.

Ch um chorzow1

Miasto zaciska pasa?

W ostatnich miesiącach wiele razy słyszeliśmy, że maleją dochody do budżetu Chorzowa, na co wpływ mają przede wszystkim zmiany w systemie podatkowym. Podczas uchwalania tegorocznego budżet skarbnik miasta, Małgorzata Kern, stwierdziła, że z tego powodu dochody zmniejszą się o 16 mln złotych, a wzrastają wydatki. Dodała również, że „miasto będzie musiało zacisnąć pasa”. Później przyszła pandemia koronawirusa i chorzowscy urzędnicy oszacowali, że z tego powodu wpływy do budżetu miasta spadną o kolejne 50 mln złotych. To jednak nie przeszkadza w tym, by prezydent Andrzej Kotala wypłacał swoim współpracownikom nagrody finansowe.

Na nagrody dla urzędników z Chorzowa wydano już ponad 65,5 tys. zł

Za okres od 1 stycznia 2020 do 31 maja 2020 na nagrody dla pracowników Urzędu Miasta Chorzów wydano ponad 65,5 tys. zł. Tym razem nawet złotówki nie dostali zastępcy prezydenta, ale już sekretarz miasta Krzysztof Karaś dostał ponad 3,5 tys. zł nagrody, podobnie skarbnik miasta Małgorzata Kern. Dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur łącznie otrzymali ponad 17,1 tys. zł, a ich zastępcy 3,7 tys. zł. Pozostała kwota trafiła do szeregowych pracowników urzędu.

W ubiegłym roku prezydent Kotala na nagrody wydał blisko 700 tys. zł

W ubiegłym roku prezydent Andrzej Kotala dla swoich współpracowników był o wiele hojniejszy. Suma wypłaconych nagród wyniosła ponad 692,6 tys. zł. W tym do zastępców prezydenta: Wiesława Ciężkowskiego, Marcina Michalika i Marioli Roleder trafiło w sumie ponad 22,4 tys. zł, do sekretarza miasta Krzysztofa Karasia ponad 8,7 tys., a do skarbnik miasta Małgorzaty Kern ponad 10,5 tys. zł. Dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur w Urzędzie Miasta dostali w sumie ponad 103 tys. zł, a ich zastępcy 27 tys. zł.

Za co nagrody dla urzędników?

Nagrody finansowe są regulowane w kodeksie pracy i mają charakter uznaniowy i zależą od pracodawcy, czyli w tym przypadku prezydenta Andrzeja Kotali. Zgodnie z art. 105 kodeksu nagrody mogą być przyznane którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon