Będzie nowy plan zagospodarowania przestrzennego Parku Śląskiego, który umożliwi inwestycje

Chorzowska Rada Miasta na ostatniej sesji przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Parku Śląskiego. To konieczne, żeby umożliwić inwestycje związane z planowaną modernizacją parku.

Park slaski

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmie 22 ha Parku Śląskiego w rejonie Promenady gen. Jerzego Ziętka, Alei Głównej i Alei Gwiazd. Obecnie ten obszar w planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczony jako „teren zieleni parkowej” i zaliczony do strefy ekstensywnego rozwoju, w której dopuszcza się m.in. pielęgnację istniejącego terenu i remonty istniejących obiektów.

Planowana jest szeroko zakrojona modernizacja Parku Śląskiego

Wniosek o zmianę tych zapisów złożył zarząd Parku Śląskiego. Ten obszar przeznaczony jest bowiem do szeroko pojętej rewitalizacji, która wymaga prac inwestycyjnych wykraczających poza remonty istniejących obiektów.

- Planowane kierunki działań wymagają stosownych zapisów zawartych w obowiązujących planach miejscowych, w tym w zakresie planowanych przeznaczeń i innych ustaleń koniecznych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

W ramach tego projektu w Parku Śląskim planowane są:

  • modernizacja Kanału Regatowego wraz z otoczeniem
  • rozbudowa Centrum Bioróżnorodności
  • rozbudowa i przebudowa kąpieliska „Fala”
  • budowa Parku Wielu Pokoleń

Jak podkreślono planowane działania nie zagrażają funkcjonowaniu i ciągłości Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) i wpisują się w cele strategiczne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów”, takie jak rozwój turystyki tranzytowej czy wzrost zainteresowania sportem i rekreacją.

fot. Park Śląski

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon